• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 3-8 ปี
 • สามารถพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยี NET architecture

12 hours ago

 

Applied
 • Programmer (New Graduates are welcome)
 • Proficiency with relational database Microsoft SQL
 • programming language: C#, VB.NET, ASP.NET, Crystal

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการแผนกงานพัฒนาระบบด้านซอฟต์แวร์ (Sr. Progra
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ สถิติ
 • พัฒนาระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการการทำงานขององค์กร

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to work as a team under pressure
 • Strong proficiency in C
 • Familiarity with continuous integration

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New graduated are welcome
 • Good communication skill and team working
 • Good command in English is preferred

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Health Insurance
 • Annual Leave
 • Provident Fund

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PL/SQL Developer/System Analyst,SQL Developer
 • High Salary & Stable Contract Job with Renewal
 • Attrative benefits and career growth

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science ,Computer Engineer
 • 1 years' experience in programming and website
 • Fresh graduate are also welcome

12 hours ago

 

Applied
 • experience in programming using C# .NET or JAVA
 • Coding/Programming and investigate systems
 • Knowledge of frameworks for .NET or JAVA, Struts

12 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science or Computer
 • Good Knowledge of JAVA Technologies
 • 3-7 years of working experience

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET, C#, VB.NET, Javascript, ASP, Java
 • Experience: Web Application, Web Service
 • Minimum 4 years. in SDLC

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 22-25 years old
 • Bachelor's Degree in Computer Science or Engineer
 • Sound knowledge of VB.Net, ASP.Net, Web Services

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Javascript, html, php, AngularJS
 • เชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Java
 • ออฟฟิศติด BTS กรุงธนบุรี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • JAVA, J2EE, Spring, Strust, Hibernate, Angular
 • C#.NET, MVC, VB.NET, MS SQL Server, Oracle, DB2
 • WebSphere, JBOSS, Tomcat, Eclipse, NetBeans

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s in Computer Sciences, Computer Engineer
 • 4-8 years experiences in software development
 • Experience in system analyst

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • 3-5 years’ experience in SAP (MM, PP, SD, FI, CO)
 • Experience in Server/PC system, Software

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 year experience in software development
 • VB, VB.Net, ASP, PHP.
 • Knowledge in SAP will be appreciated.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bi Engineer
 • Programmer
 • .net, Java

12 hours ago

 

Applied
 • Mobile Developer
 • Chiang Mai
 • Agile Methodology to develop application

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior C# .NET
 • Chiang Mai
 • Agile Methodology & Scrum Process

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Computer Science, Computer Engineer
 • 1-10 years experience in software development
 • Experience in progrogramming with ASP

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-2 years experience
 • Knowledge in ERP/WMS
 • Knowledge in ASP.NET

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years up experiences in coding and programing
 • Knowledge and experience in C#.NET or ASP.NET....
 • Knowledge about HTML, XML, CSS

12 hours ago

 

Applied
 • ทำงานร่วมกับนักพัฒนา เพื่อออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์
 • สนับสนุนงานทางเทคนิควิศวกร
 • รับผิดชอบในด้านการพัฒนาระบบ Software

12 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, age not over 35 years
 • At least 5 year of experience in .NET Programming
 • Have DBMS knowledge in PL/SQL

12 hours ago

 

Applied
 • Programmer
 • HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax and Bootstrap
 • .Net Framework

12 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

12 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ค่าจ้างสามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ
 • ควรมีรถมอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์ใช้ในการเดินทาง

12 hours ago

 

Applied
 • Min 2 y in C#.Net Webform, MVC, OOP
 • Using SQL, HTML, CSS, XML, JSON, JavaScript
 • Optional:DevExpress, Telerik, Win App, Web Service

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Application Developer
 • Min. 2 years experience in Programming
 • .Net Programming

12 hours ago

 

Applied
 • Software, Website, Application, Telecommunication,
 • Good English communication
 • Back-end, Front-end, Full Stack

12 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Web Programmer
 • Programmer
 • Web Application

12 hours ago

 

Applied
 • มีโอกาสไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น
 • อัตราการปรับเงินเดือนดีมาก
 • มีโบนัสทุกปี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Web Programmer (JavaScript/JQuery/Ajax)
 • Java Programmer
 • Web Developer

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Financial module (AP,AR,FA,GL)
 • Has skill in Database programming on Oracle
 • Knowledge of E-Business applications v.11i

13 hours ago

 

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop or Coding on .NET
 • Develop or Coding on JAVA
 • Develop or Coding on PL/SQL

13-Oct-19

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Have knowledge in HTML5, Bootstrap,
 • Have experience in Android and Web application

13-Oct-19

 

Applied
 • มีความรู้ ความชำนาญ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม
 • ความรู้ ความเข้าใจ C#,PHP, MySQL, JavaScript, Ajax
 • สามารถทำงานร่วมเป็นทีม พัฒนาทีม รักความก้าวหน้า

13-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer/Science
 • 0-3 years of experiences in IT Programmer
 • Experiences in JAVA, JavaScript and/or Oracle

12-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วัน
 • โบนัส
 • ที่จอดรถฟรี

12-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

12-Oct-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22-25 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

12-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาเว็บ
 • อบรม Program ให้กับผู้ใช้งาน
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

12-Oct-19

 

Applied
 • Male/ Female, Age between 24 -37 years old
 • PHP, Node Js as main programming lanugage
 • 3+yrs as Software Development, Programmer

12-Oct-19

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • coding skill in JAVA, PHP
 • location : FYI Center(MRT Queen Sirikit)
 • good allowance and benefit provide

12-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • 0 - 4 years' experience in programming and coding
 • Skills in, .Net,.C#.net, Java, Java Script

11-Oct-19

 

Applied
 • Java 1.8, Spring Boot, Spring REST, RestFull
 • TDD, Integration Test, Junit4, CI/CD, Spring test
 • Mockito, EasyMock, Git, Maven, Gradle

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • dynamic environment
 • financial products
 • experience in C#.NET Development

11-Oct-19

 

Applied