• พัฒนา, แก้ไข Software ในระบบงาน ERP สำหรับอุตสาหกร
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • พัฒนา Windows Application ด้วยภาษา C#

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop program with VB.Net, Net or C#.Net
 • 3 years experience in Programmer/software develop
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science

14-Feb-20

 

Applied
 • Experience in ERP
 • Experience in Oracle form & report tool, PL, SQL
 • Business processes and practices from Purchase

14-Feb-20

 

Applied
 • Men/ Women: 22-30 years /Bachelor’s Degree in IT
 • 0-5 years of experience in SA, BA, Programmer
 • Good in C#, .Net or Java Programming Skill (either

14-Feb-20

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

12-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Men/ Women: 22-30 years /Bachelor’s Degree in IT
 • 0-5 years of experience in SA, BA, Programmer
 • Good in C#, .Net or Java Programming Skill (either

11-Feb-20

 

Applied
 • C#.NET Programmer/Developer,Front end, UX/UI
 • High Salary and benefit with Contract Renewal
 • Central, BTS, MRT line, Good benefit

11-Feb-20

 

Applied
 • Master's Degree or Bachelor’s Degree
 • 3-5 years of experience in Software development
 • Knowledge of SQL Command

03-Feb-20

 

Applied