• เขียนโปรแกรม
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทย์ฯ-คอม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรม Delphi ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

2 hours ago

 

Applied
 • Flexible hours
 • Flexible location
 • Full-time contract

21 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • สวัสดิการต่างๆ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Sep-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years+ experience in programming JAVA Technology
 • experience in JSP, EJB, Spring, Struts, Hibernate
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s degree / higher in Computer Engineering
 • 0-5 years’ experience in system development
 • Computer language, OS & Database, Reporting Tool

22-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม Software Developer
 • ภาษา Delphi 7.0 หรือ สูงกว่า,VB.Net, C#, PHP

22-Sep-17

 

Applied
 • ASP.NET, ASP.NET MVC, REST Service, WCF Service
 • Have an experience in SQL, PL/SQL
 • Have an experience in jQuery, AngularJS, Bootstrap

22-Sep-17

 

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

22-Sep-17

 

Applied
 • Experience 0-8 years in software development. JAVA
 • Excellent team player and interpersonal skill.
 • Good command of English.

21-Sep-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 1 year of experience in .Net Programmer
 • Able to travel up country

21-Sep-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

21-Sep-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • Experience in Java Developer, J2EE, Mobile App
 • Java Front-End, Back-End
 • Salary 50,000 - 80,000 THB

21-Sep-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years exp. in programming, PLC
 • Bachelor degree in Automation
 • Good command in English // MRT Phaholyothin

21-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความรู้ภาษา PHP, C#.Net, VB.Net, ASP.Net, Java
 • ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล (Oracle, MS SQL)

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • PL/SQL Developer,PL/SQL Programmer,System Analyst
 • Oracle Developer,Programmer Analyst,IT
 • Information Technology,Software Engineer

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Java
 • Programmer
 • Coding

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in PL/SQL.
 • Good knowledge in PL/SQL,Oracle
 • Can work as a team

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

21-Sep-17

 

Applied
 • C#.net
 • English
 • Flexible time

21-Sep-17

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • At least 0-3 years’ in software development
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Web application, Programming Java,C,C#,.Net,PHP,VB

21-Sep-17

 

Applied
 • Java Enterprise (J2EE) and JSP/Servlet, Hibernate
 • web application using Struts, Spring Framework
 • Agile, Financial Firm

20-Sep-17

 

Applied
 • 1-3 years experience in Java development
 • Programming using JAVA J2EE, JSP, Struts/Spring
 • Has skill and experience in Programming

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 0 – 4 years' experience in programming and coding
 • Skills in Java, C#, PL/SQL, UNIX, Oracle and SQL

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Has various company trips(Both local and overseas)
 • The company has about 150 clients and offer
 • Can have experiences working as a programmer

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop website,Mobile sites,Web Appplocation
 • Good skill in HTML,CSS,Java Script, Word Press
 • Experienced in HTML5,CSS3,PHP Framework is a plus

20-Sep-17

 

Applied
 • Minimum0-5 years experience in programming
 • Experience in develop application based on Windows
 • Knowledge in Object Oriented Programming

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 yrs as Programmer (SQL database/Web application)
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Good command of English

20-Sep-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Java and analysis knowledge
 • Exp. in Manufacturing System
 • Good in English

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • More than 2-5 years Exp. as JAVA Programmer
 • Knowledgeable about JAVA, Database
 • Able to communicate in English

20-Sep-17

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

20-Sep-17

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • VERY HIGH SALARY+OT+BONUS
 • Strong JAVA coding skill
 • Design & Coding skill

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • 1 – 4 years’ experience in SQL developing
 • Experience in Monitoring and Installation

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Computer
 • At least 4 – 5 years' experience in Programmer
 • Skills in Database, PL/SQL , JAVA , Coding

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • C / C++ experience
 • Banking or financial experience is plus
 • Good command of English

19-Sep-17

 

Applied
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 year of experience in C# .NET
 • develop report with reporting service
 • Experience codeing store procedure

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • 2 years’ experience directly in Programmer
 • Have knowledge in Visual Studio

19-Sep-17

 

Applied
 • PHP / C# or mobile application programming
 • Basic system analysis and database design
 • Experience in mobile application will be a plus

19-Sep-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา MIS, Computer Science
 • มีความรู้และประสบการณ์ในด้าน,C#.Net, ASP.Net
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างระบบ Workflow

19-Sep-17

 

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 5 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

19-Sep-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • มีความเข้าใจอย่างดี ในการเขียน Node.js และ mongoDB
 • เขียนโค้ดที่ reusable, testable และ efficient
 • มีประสบการณ์เขียน RESTful services และ MVC pattern

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai / Degree or higher in Computer Engineer
 • Proficient and Experienced in Android Application
 • Good communication skill and team working

19-Sep-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติ ไทย

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
 • Share Point and K2 based with .NET C#
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.