• ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม
 • ประสบการณ์ Web Application / Mobile Application

5 hours ago

 

Applied
 • Experience with JAVA ,.NET , PHP
 • Experience with Apache Tomcat
 • Experience with Web Mobile development

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ทำงาน รัตนาธิเบศร์ (ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง)

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years exp in C#, Asp.Net or VB .NET programming
 • System analysis, develop,testing Web Application
 • Can join immediatly in adventage

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PL/SQL Developer/System Analyst,SQL Developer
 • High Salary & Stable Contract Job with Renewal
 • Attrative benefits and career growth

21 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Javascript, html, php, AngularJS
 • เชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Java
 • ออฟฟิศติด BTS กรุงธนบุรี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Computer Science, Computer Engineer
 • 1-10 years experience in software development
 • Experience in progrogramming with ASP

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop or Coding on .NET
 • Develop or Coding on JAVA
 • Develop or Coding on PL/SQL

20-Oct-19

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Java Programming - J2EE technology
 • Oracle and SQL /Linux/Unix operation system
 • Insurance or Payment Banking

20-Oct-19

THB35k - 55k /month

Applied
 • Male/ Female, Age between 24 -37 years old
 • PHP, Node Js as main programming lanugage
 • 3+yrs as Software Development, Programmer

19-Oct-19

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ruby on rails
 • nodejs
 • react

19-Oct-19

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ที่ทำงานติดMRT เพชรบุรี / พระราม9
 • สามารถเขียนโปรแกรม หรือ พัฒนาระบบด้วยOracle ได้
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Java 1.8, Spring Boot, Spring REST, RestFull
 • TDD, Integration Test, Junit4, CI/CD, Spring test
 • Mockito, EasyMock, Git, Maven, Gradle

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • 2+ yr. experience as a Software Developer/Engineer
 • C# .NET MVC, Angular/Angular 2, CSS or SASS, OOP
 • ติดสถานีรถไฟฟ้า MRT เพชรบุรี

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานโดยใช้ ภาษา .Net
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User
 • ทดสอบระบบก่อนนำขึ้น Production

18-Oct-19

 

Applied
 • ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ
 • ใจรัก Java ชอบ coding
 • ทำงานเป็นทีม แสดงความคิดเห็นกันได้

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานโดยใช้ภาษา Java-Web Application
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User
 • ทดสอบระบบก่อนนำขึ้น Production

18-Oct-19

 

Applied
 • สามารถเขียน User Interface
 • สามารถ Develop on Cloud
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Business Object

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • At Least 1 years of experience in SDLC
 • Developing web application software using PHP5
 • MVC multi-tier application development

18-Oct-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Using .NET MVC, JavaScript, Web API
 • Monitoring and maintain web application
 • Develop and maintain database systems using MS SQL

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Developer, Programmer, Software Engineer
 • Bachelor Degree in Computer,IT,Computer Science
 • Knowledge of Python Golang Javascript

17-Oct-19

 

Applied
 • Basic conversational English
 • PHP (ideally), Java, Node, Ruby, C#, Python
 • An open mind, willing to learn

17-Oct-19

 

Applied
 • .NET Programmer (welcome for new graduates)
 • Experience in C#.NET VB.NET MVC Entity Framework
 • Oracle (PL/SQL), SQL Server SSIS Stored Procedure

17-Oct-19

 

Applied
 • Strong coding skill in Java
 • Detail design, Coding, Unit test
 • Prefer to have SA Experience

17-Oct-19

 

Applied
 • At least 3 years’ experience
 • Bachelor’s Degree or higher
 • MRT Rama9, Bangkok

17-Oct-19

 

Applied
 • Programmer, Developer, Software Engineer
 • React, AngularJS, Java, C#, .Net MVC, Android, PHP
 • Web API, SQL, MS SQL Server, Oracle

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Dynamic and Fast-growing Workplace
 • Health Insurance + Provident Fund
 • Flexible days of work

16-Oct-19

THB45k - 55k /month

Applied
 • ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • HTML5,CSS,Javascript,Bootstrap , React
 • C# .NET MVC ,Java , swift , Object-C

15-Oct-19

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Progarmmer
 • Django-Python Developer / Programmer
 • เดินทางง่าย ติด BTS

15-Oct-19

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • โปรแกรมเมอร์
 • Angular Developer / Programmer
 • เดินทางง่าย ติด BTS

15-Oct-19

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • New graduates also welcome
 • trong experience in Java and Web application devel
 • Knowledge in database using MS SQL, Oracle, MySQL

15-Oct-19

 

Applied
 • IT Developer/ IT Consultant/ Programming
 • IT Programming
 • IT Programming

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Develop software, system design documents
 • build technology infrastructure & test environment
 • Execute Unit Test and System Integration Test

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 0-3 years’ in software development
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Web application, Programming Java,C#,.Net,PHP,VB,

15-Oct-19

 

Applied
 • Knowledge of Java, C#, C#.Net, ASP Net Developer
 • Knowledge of System Analyst, Business Analyst
 • Knowledge of test case,test scripts,test plan

15-Oct-19

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Software, Website, Application, Telecommunication,
 • Good English communication
 • Back-end, Front-end, Full Stack

14-Oct-19

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 35K up
 • ทำงานใกล้ BTS ธนบุรี

10-Oct-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied