• ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สายไอที คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้ Program

19-Jan-18

 

Applied
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ในระดับดี
 • Visio, Crystal Report,SQL Server, CSS,
 • PHP Laravel framework, C# และ Delphi

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Insure all customer requirements are implemented
 • Contribution Margin control and action
 • Minimum 5 years experience in Process Improvement

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • at least 5 years in electronic manufacturing
 • Computer literate, very good command

16-Jan-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สายไอที คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้ Program

14-Jan-18

 

Applied
 • Computer Science, IT, Engineering
 • Minimum 5 years of experience in .Net Technology
 • Attractive remunerations and employee benefits

11-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.