• ชาย อายุ 25-30 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ Toeic 450
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขา อุตสาหการ เครื่องกล อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 2 ปี ขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 22 - 27 years old
 • degree in Production, Mechanical, Industrial
 • TOEIC Score at least 400 points

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไปในสายงานการผลิต
 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 – 40 ปี มีรถยนต์

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Education in Chemistry, Cosmetic, Pharmaceutical
 • Control production trial timeline/bulk
 • Manage cleaning procedure and validation for mixer

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading global food additive manufacturer
 • Good command of English is a plus
 • Attractive benefits and development opportunity

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor or Master Degree in Sciences or related
 • Able to work as shift
 • Able to work 6 days per week

23 hours ago

 

Applied
 • 5 - 10 years Metallizing/casting/Coating Process
 • Plastic/Paper/film/printing
 • packaging production, Good in English

23 hours ago

 

Applied
 • คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการผลิต 2 ปี ขึ้นไป

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning Manager
 • Production Planning
 • ผู้จัดการวางแผนการผลิต

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานฝ่ายผลิต

23 hours ago

 

Applied
 • Korean translator
 • Translator
 • Aministration

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any fields, Excel skill
 • Production Control, Planning, 3-6 yrs working exp
 • English, work under pressure, High responsibility

23 hours ago

 

Applied
 • Engineering graduate
 • At least 5 year experience in FOOD production
 • English competency

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 33 -38 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานในระดับหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความขยัน อดทน
 • มีความละเอียดความรอบคอบในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

19-Jan-18

 

Applied
 • 2-3 years experience in production
 • Engineering Field (IE, EE, ME)
 • Male, Age 21 Year Up

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years' in production and process line control
 • Reduce in process quality/quality loss cost
 • Work location: Bangbor Samutprakarn

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial Engineering field.
 • Male/Female only, Age between 23-35 years old
 • 1-7 year in Industrial/Quality system/Drawing

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in process line control.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area.
 • Can spoken and written Japanese will be advantage.

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Control productivity
 • Kaizen and improve production method
 • Control subordinates

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Improve product and process quality by designing
 • Applying knowledge of product design, fabrication
 • Develops/Modifies manufacturing processes

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล,Logistics,SupplyChain
 • มีทักษะในการวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูล

19-Jan-18

 

Applied
 • Previous experience in a manufacturing operation
 • Commitment to Lean Principles
 • 3 – 5 years of supervisory or relevant experience

19-Jan-18

 

Applied
 • Production Supervisor
 • หัวหน้าแผนกผลิต
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop ways to increase productivity level.
 • 7+ Years of Experience in Lean Manufacturing.
 • Process Improvement, Continual Improvement

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and improve manufacturing
 • Bachelor degree in engineering
 • Good attitude, strong management

19-Jan-18

 

Applied
 • Experience in production control for Automotive
 • Experience in Multiple variety
 • Responsible for production control

19-Jan-18

 

Applied
 • Responsible for control production line
 • Japanese president (no Manager in this section)
 • Subordinates 3 leader and 12 operator

19-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 3 ปีขึ้น

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนการผลิตและแจกจ่ายแผนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิต ผลผลิตให้ได้คุณภาพและเป็นไปตาม
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • 10+ years’ experience
 • Good command of English is required

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old
 • Bachelor or Master Degree in Food Science
 • 3 years experience in production function

19-Jan-18

 

Applied
 • Responsible for material planning for Raw Material
 • Work with vendors to place purchase orders
 • High vocation / Bachelor's Degree in related

19-Jan-18

 

Applied
 • Process Engineer
 • Production Engineer
 • Improvement Engineer

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of leadership or supervisory food
 • Relevant degree (a specifier) with 3 years
 • Supervisor food production experience

19-Jan-18

 

Applied
 • Estimating, negotiating and agreeing budgets
 • Overseeing production processes
 • Achieving WCM standard and environment

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Guaranteeing that all teams are staffed
 • Optimising the logistics flow in production
 • Food technology, process technology

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Industrail engineering
 • Tool and material
 • engineering

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • good command in English
 • experiences in managing level at least 3 years

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถด้านไอที
 • มีประสบการณ์ด้านการถ่ายทำ ตัดต่อ อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

19-Jan-18

 

Applied
 • Knowledge: SQL/MySQL
 • Visual studio for VB.net / C# is preferred
 • Bachelor Degree in Engineering or IT

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • At least 3 years in material and product
 • BOM analysis and consumption pattern analysis

19-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
 • Support ระบบ ISO9001

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Garment or Textile
 • Fresh graduate in direct education are welcome
 • Good command in English communication TOEIC 550+

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Engineering.
 • Civil Engineering
 • ISO standard requirements

19-Jan-18

 

Applied
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา กรณีสาขาไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

19-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านทำเอกสารระบบ ISO ได้ทั้งระบบ
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.