• ผลิตอาหาร เช่นติ่มซำ ซาลาเปา
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

15 hours ago

 

Applied
 • ผลิตอาหาร เช่นติ่มซำ ซาลาเปา
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Engineering (Automotive, Industrial )
 • 1-3 years experiences in production field
 • Fluent in English

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai,Software Developer, Computational Linguistics
 • NLP, Data Processing
 • Leadership, Linux

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6 ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • 5 year experience in Factory Automation sales
 • Salary 50K or above , 5 working day
 • Good in English conversation and writing

15 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • to work in Japanese well-known manufacturing
 • to utilize your skill to support company’s expan
 • Loyal and hard-working performers will be reward

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • Good communication skills using English language
 • Demonstrated strong communication and customer
 • Experience in IT service background

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • อายุ ตั้งแต่19ปีขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถิติ / บริหารธุรกิจ /คณิตศาสตร์
 • เรียนรู้เร็วมีความสามารถในเชิงการคำนวณและตัวเลข
 • บผิดชอบงานประมวลผลวิเคราะห์

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานในอุณหภูมิ 15 องศาได้ (ไม่หนาวมาก)
 • มีความอดทนและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมอาหาร, Food Science
 • ประสบการณ์ในสายการผลิตไก่สด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • างแผนและจัดลำดับงานได้แม่นยำ

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 Yrs Experience in Logistics and planning skill
 • MFGPRO systems knowledge would be advantage.
 • Very Good in English communication.

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25-30 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ Toeic 450
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขา อุตสาหการ เครื่องกล อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 2 ปี ขึ้นไป

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Steel, Extrusion, Heavy Industry
 • Manufacturing Experience
 • Strong analytical skills.

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น

23-Sep-17

 

Applied
 • รับผิดชอบฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและฝ่ายจัดส่ง
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตมาก่อน
 • มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรและรถจัดส่ง

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ทำงานในฝ่ายผลิตโรงโม่หิน

23-Sep-17

 

Applied
 • 1-3 years of experience
 • Able to work on shift basis
 • Good people management and good team player

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ทำงานในฝ่ายผลิตงานเฟอร์นิเจอร์

23-Sep-17

 

Applied
 • B. Degree in Engineering in any
 • Have experience in line assembly, Production line
 • Good command in English

22-Sep-17

 

Applied
 • To manage safety, quality, productivity,production
 • Knowledge of TPM & Autonomous Maintenance
 • Production Operation Management with at least 3+

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ผลิตท่อ pcv
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

22-Sep-17

 

Applied
 • Develop the Recruiting Strategy for daily employee
 • Develop the hiring and local branding strategies
 • Provide new hire, migrant worker

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor degree of Ceramic Technology
 • Experience in table ware glazing process
 • Location in Lamphun

22-Sep-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Experience in ceramic casting production process
 • Large multinational manufacturing business
 • fantastic opportunity to growth your career

22-Sep-17

 

Applied
 • Forming Tools / Cutting Tools Industry,general eng
 • Mold job experience
 • Mold experience

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, 35-50 years old
 • Exp. in Printing, Packaging manufacturing industry
 • Location:Wellgrow Industry Estate(Freeshuttle bus)

22-Sep-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • To work in the world's number one tire and rubber
 • To work with colleagues who are prompt for better
 • To utilize knowledge of Mechatronics Engineering

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Engineering,Electrical,Industrial Engineering
 • Food Science
 • Experience food business

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Education: B.Eng, Electrical Engineering
 • 0-3 years in Electronic industry
 • Preferable: PCBA assembly process

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Logistics.
 • Experience in production planning in FMCG.
 • Good English skill

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Production performances
 • Process and Quality Management
 • Production shifts

22-Sep-17

 

Applied
 • At least 3 year's experience supervisor level
 • Strongly skill in manpower management.
 • Ability to work on several working shift.

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical, Industrial
 • 0-10 years working experience in a manufacturing

22-Sep-17

 

Applied
 • อายุ : 35 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

22-Sep-17

 

Applied
 • At least 3-5 year experience as Process engineer
 • Specialist in machines, equipment, process,etc.
 • Good command in English

22-Sep-17

 

Applied
 • Responsible for regular operation in Production
 • At least 10 years experience in production team
 • To participate in any meeting as required

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว, มีความกระตือรือร้น, มีความขยัน

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Engineering, Science
 • 3 years for Production Engineer position
 • 8 years for Production Manager position

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Understanding the Web & App Development
 • Minimum 6-8 yrs experiences of client service
 • Good communication and presentation skill

22-Sep-17

 

Applied
 • Male/ Female, Age not over 40 years old
 • 5yrs+ exp in Industrial/production management, etc
 • Experienced in Automotive Field Business

22-Sep-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 10+ yrs working exp from Automotive/Electronic MFG
 • Good command both Japanese & English language
 • Project (NEW MODEL) management experienced

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Whole of facility responsibilities
 • Multinational Company
 • Grow your career

22-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.