• การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติกอย่างน้อย 5 ปี
 • มีภาวะผู้นำและ มีทักษะด้านการสื่อสาร

1 hour ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติกอย่างน้อย 5 ปี
 • มีภาวะผู้นำและ มีทักษะด้านการสื่อสาร

10 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย2ปี
 • ประสบการณ์Production,QC อย่างน้อย 4 ปี
 • เพศชายอายุ 30 -40 ปี

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Production Supervisor
 • Bachelor degree in Engineering
 • Solve problems in process.

21-Sep-18

 

Applied
 • Plan operations to ensure delivery on time 100%
 • Able to communicate with international contact
 • Proven experience in Automotive planner

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานกระบวนการผลิต

20-Sep-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • more 3 years experience in position
 • Good communication in English.
 • Knowledge production process CNC , Assembly

20-Sep-18

 

Applied
 • Production Shift Supervisor
 • Chemical / Mechanical / Electrical / Industrial En
 • SAP

19-Sep-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • At lease 5 yrs exp in production supervisor
 • Experience in Manufacturing
 • Good leadership & Teamwork

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering.
 • Min 3 years experience in Production.
 • Strong leadership, supervision and communication.

19-Sep-18

 

Applied
 • Production
 • High Vocational certificate or Bachelor’s degree
 • Able to communicate in English

18-Sep-18

THB30k - 35k /month

Applied
 • Managing manpower on the production line
 • High vocational or bachelor degree in any field
 • Has experience at senior level of at least 2 years

17-Sep-18

 

Applied
 • Bonus(3months)
 • Having experience in Japanese company before
 • Knowledge CNC programming skill

13-Sep-18

 

Applied
 • Production Control
 • Refrigerator plant
 • Home appliances

12-Sep-18

 

Applied