• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ช่างอุตสาหกรรม / เคมี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหารอย่างน้อย 0-2 ปี
 • มีความรู้ ระบบ ISO 9001:2008, GMP, HACCP, BRC

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in industrial Technology
 • 3 years experience in production section
 • Monitoring daily machine out-put

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Production Supervisor
 • Supervisor
 • หัวหน้าแผนกผลิต

10-Dec-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?