• ชาย อายุ 25-30 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ Toeic 450
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขา อุตสาหการ เครื่องกล อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 2 ปี ขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 22 - 27 years old
 • degree in Production, Mechanical, Industrial
 • TOEIC Score at least 400 points

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานฝ่ายผลิต

10 hours ago

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน
 • มีความละเอียดความรอบคอบในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Garment or Textile
 • Fresh graduate in direct education are welcome
 • Good command in English communication TOEIC 550+

19-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเตรียมและผลิตอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับการรับซื้อวัตถุดิบข้าวโพดอาหารเล

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านงานกระจก

18-Jan-18

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ไม่มีโรคประจำตัว

18-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาไม่จำกัด
 • เพศชาย 20ปีขึ้นไป
 • ตัดชิ้นงานที่ทำจากผ้า

18-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีภาวะผู้นำ , การวางแผน ,การคิดเชิงวิเคราะห์

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • production scheduling
 • production planning

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • production scheduling
 • production planning

17-Jan-18

 

Applied
 • ผลิตวัตถุดิบอาหารจีนเพื่อจัดส่งสาขา ตามคำสั่ง
 • ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
 • พนักงานผลิตวัตถุดิบครัวจีน

17-Jan-18

 

Applied
 • มีความขยันในการปฏิบัติหน้าที่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ปฏิบัติงานในไลน์ผลิต น้ำยางข้น ยางสกิมบล๊อค

17-Jan-18

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความรู้ด้านช่างที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

16-Jan-18

 

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 years old
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Experience in Production Control and Production

16-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in logistics
 • Male/Female age 23 - 28 years old
 • Experiences in Production Control

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Production Control Staff
 • Warehouse, Production control, Material Control
 • 0-3 year experiences of Production control

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • หากมีประสบการณ์ในการทำขนม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้และโยกย้ายสาขาได้

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

16-Jan-18

 

Applied
 • ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการออกแบบจากฝ่ายออกแบบ
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย กราฟฟิค
 • มีความสามารถด้าน กราฟฟิค งานพิมพ์ งานคอมพิวเตอร์

16-Jan-18

 

Applied
 • Knowledge of ERP Program
 • Bachelor's Degree
 • At least 2-3 years experience in Automotive indust

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลเครื่องจักรแต่ละส่วนงาน
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีความขยัน อดทน ทนแรงกดดันได้
 • ใส่ใจในรายละเอียดของงาน

15-Jan-18

 

Applied
 • วุติการศึกษา ม.6
 • มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

15-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลงานฝ่ายผลิต
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี
 • พนักงานฝ่ายผลิต

15-Jan-18

 

Applied
 • ปวช.ช่างอุตสาหกรรม (ช่างยนต์, เครื่องกล, ไฟฟ้า)
 • ไม่จำกัดเพศ/อายุ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • เพศหญิงอายุ 20 - 35 ปี / เพศชายอายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย เท่านั้น อายุ 20-30 ปี
 • ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 80
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , กศน , ปวช

15-Jan-18

 

Applied
 • ดูแล ควบคุมเครื่องจักร ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
 • (ม.6) , กศน , ปวช ทุกสาขา
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

15-Jan-18

 

Applied
 • ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • เพศชาย - หญิง อายุ 18-35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • หญิง อายุ 18-35 ปี / ชาย อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • หญิงอายุ 18 - 35 ปี / เพศชายอายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • หญิงสูง 155 ขึ้นไปน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.

15-Jan-18

 

Applied
 • ผลิตอิฐบล๊อก, อิฐตัวหนอน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 55 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

15-Jan-18

 

Applied
 • ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์
 • เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถยืนทำงานได้

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • หญิงสูง 155 ขึ้นไปน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.

15-Jan-18

 

Applied
 • พนักงานฝ่ายผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงานงานผลิตสายไฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 18 - 40 ปี

13-Jan-18

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน
 • มีความละเอียดความรอบคอบในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

12-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.