• ปริญญาตรี / โท สาขา วิศวกรรมการผลิต
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมการบริหารงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์วางแผนการผลิต 3-5 ปี
  • สามารถประสานงานได้ดี และมีความชัดเจน
  • สวัสดิการตามเงื่อนไขของบริษัท

07-Dec-18

 

Applied
  • Planning manager/ Production Planning Manager
  • Food Manufacturing / FMCG
  • Good English communication

06-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?