• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ด้านการวางแผนการผลิต 1 ปีขึ้นไป
 • ควรมีความรู้และเข้าใจในการขั้นตอนการผลิตสินค้า

19-Jun-18

 

Applied
 • Aerospace Engineeing
 • Product Planning
 • Airlines Experience

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Production Planning and Control **TPM experience**
 • Total Productive Maintenance
 • TPM consultant

18-Jun-18

 

Applied
 • มีโบนัส, สวัสดิการต่างๆ และโอกาสความก้าวหน้า
 • รักในการที่เราทำเพื่อเจริญเติบโตในอนาคตได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-Jun-18

 

Applied
 • 5 yr experience in supply chain or production plan
 • Attention to details and high analytic skills
 • Good leadership and work under high pressure

15-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • กล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์

15-Jun-18

 

Applied
 • Being responsible for monthly Sales & Inventory
 • At least 8 years experiences in Material Planning
 • Bachelor Degree in any discipline.

08-Jun-18

Salary negotiable

Applied