• บริหารจัดการแผนการผลิตในโรงงาน
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำ 1 ปี
 • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

7 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2-4 years’ experience in Logistic& PPC
 • Knowledge in SAP
 • Effective Communication skills

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any fields, Excel skill
 • Production Control, Planning, 0-7 yrs working exp
 • English, work under pressure, High responsibility

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • degree in Physics, Mathematics
 • Experienced in Production planner
 • Good command of English

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Co-operate with the Datamars headquarters
 • Maintain ISO9001:2008 system
 • Good in English Language communication

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Diploma and/or degree in any discipline
 • Minimum 3 years supervisory experience
 • Must be proficient in English

14-Jun-18

 

Applied
 • Planning of production considering purchase orders
 • Knowledge of SAP an advantage
 • Minimum of 2 years’ experience in production

13-Jun-18

 

Applied
 • Production , Scheduler , place order , factories
 • CCMP and E-mail correspondent , material,
 • FG DIN, control inventory,delivery, manufacturing

13-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or Engineering field
 • Minimum 3 years of experience
 • Automotive experience in matrix environment

12-Jun-18

 

Applied