• วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถทำงานวัน จันทร์ -เสาร์ ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้สื่อต่างๆโดยเฉพาะทางออนไลน์ ได้แก่ LINE
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ

22 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปวส.-ปริญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 hours ago

 

Applied
 • ฝ่ายผลิต
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความขยัน อดทน

22 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3-5 years’ experience in Logistic & PPC
 • Effective Communication skill
 • Knowledge in ISO 9001:2000

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Cantrol and Support Production to Achieve target
 • Set plan for Production and Packin
 • Control issue of material and packing

18-Jun-18

 

Applied
 • บ้านพักพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

18-Jun-18

 

Applied
 • ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทางสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jun-18

 

Applied
 • สามารถผลิตงานในโรงงานได้เป็นวัตถุดิบอาหารและขนม
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ละเอียดงาน รอบคอบ

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

18-Jun-18

 

Applied
 • มีโบนัส, สวัสดิการต่างๆ และโอกาสความก้าวหน้า
 • รักในการที่เราทำเพื่อเจริญเติบโตในอนาคตได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-Jun-18

 

Applied
 • เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

15-Jun-18

 

Applied
 • สามารถทำ OT ปกติ / OT วันอาทิตย์ / และ เข้ากะได้
 • สามารถช่วยงานแผนกอื่นได้
 • อัธยาศัยดี

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

15-Jun-18

 

Applied
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • รับรอยสักนอกร่มผ้า
 • ไม่ผ่านเกณฑ์ทหารได้

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
 • สถานที่ : ปทุมธานี

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้สื่อต่างๆโดยเฉพาะทางออนไลน์ ได้แก่ LINE
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ

15-Jun-18

 

Applied
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบที่กำหนดไว้
 • วุฒิการศึกษาปวช.
 • สุขภาพแข็งแรง สามารถยกของหนักได้

15-Jun-18

 

Applied
 • ค่าครองชีพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ประกันสังคม และอื่นๆ ถูกต้องตามกฎหมาย

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ค่าครองชีพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ประกันสังคม และอื่นๆ ถูกต้องตามกฎหมาย

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ผลิตสินค้าตามแผนงานการผลิตประจำวัน
 • ผลิตสินค้าตามแผนงานการผลิตประจำวัน
 • ประสานงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

15-Jun-18

 

Applied
 • Support internal operation in Food Industry
 • Coordinate with Shipping agent & Freight Forwarder
 • Detail-Oriented & Good command in English

14-Jun-18

 

Applied
 • หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาในระดับ ป.ตรี สายวิทย์หรือเทียบเท่า
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน/เอกสารของระบบการผลิต

13-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาประถมศึกษาขึ้นไป
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน ร่างกายแข็งแรง
 • มีประสบการณ์ หรือ ไม่มีประสบการณ์ก็ได้

11-Jun-18

 

Applied
 • ค่าเดินทาง 20บาท/วัน ต้องทำงาน4ชั่งโมงขึ้นไป
 • ค่าอาหาร 40บาท/วัน ต้องทำงาน 8ชั่งโมงขึ้นไป
 • ค่าอาหาร OT 40บาท/วัน ต้องทำงาน2ชั่วโมงขั้นไป

11-Jun-18

 

Applied