• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปวส.-ปริญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Biochemistry, Biotechnology
 • Fresher or minimum 1-2 years of experience
 • Fluent in both written and spoken English

25-Sep-18

 

Applied
 • 2-5 years experience in production and material pl
 • Fair command of English, both writing and speaking
 • Excellent planning and communication skills.

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีน
 • สรุปรายงานการสั่งซื้อ การประเมินผลสินค้าและผู้ผลิต
 • ประสานงานและจัดซื้อต่างประเทศ

25-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • คิดคำนวณวัตถุดิบ
 • มีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิต
 • ดูแลงานระบบของฝ่ายผลิต

24-Sep-18

 

Applied
 • ผลิตท่อ PID
 • มีประสบการณ์ด้าน PU จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

24-Sep-18

 

Applied
 • Experience in Mechanical, Petrochemical plant
 • High Vocational Education in Mechanical.
 • Able to communicate in English.

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

24-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถเข้ากะได้
 • ผลิตอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน

21-Sep-18

 

Applied
 • พนักงานผลิต
 • location: ศรีขรภูมิ
 • ไม่จำกัดวุฒิ

21-Sep-18

 

Applied
 • พนักงานผลิต
 • location: ปราจีนบุรี
 • ไม่จำกัดวุฒิ

21-Sep-18

 

Applied
 • พนักงานผลิต
 • location: พะเนา
 • ไม่จำกัดวุฒิ

21-Sep-18

 

Applied
 • พนักงานผลิต
 • location: นครราชสีมา
 • ไม่จำกัดวุฒิ

21-Sep-18

 

Applied
 • พนักงานผลิต
 • location: อำนาจเจริญ
 • ไม่จำกัดวุฒิ

21-Sep-18

 

Applied
 • พนักงานผลิต
 • location: ชุมพลบุรี
 • ไม่จำกัดวุฒิ

21-Sep-18

 

Applied
 • พนักงานผลิต
 • location: อุดรธานี
 • ไม่จำกัดวุฒิ

21-Sep-18

 

Applied
 • พนักงานผลิต
 • location: สระบุรี
 • ไม่จำกัดวุฒิ

21-Sep-18

 

Applied
 • พนักงานผลิต
 • location: ยโสธร
 • ไม่จำกัดวุฒิ

21-Sep-18

 

Applied
 • Good communication in English
 • Experience CPC & Purchasing
 • Working Monday-Friday

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถเข้ากะได้
 • ผลิตอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน

20-Sep-18

 

Applied
 • การวางแผนงานและควบคุมสินค้าคงคลัง
 • สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้
 • มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in Production Planning
 • Good in Chinese (HSK 5 up) and English
 • Good communication and interpersonal skills

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree Industrial Engineer / Supply Chain
 • 3 year experience in production planning
 • Work at Bangpoo Industrial Estate

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

17-Sep-18

 

Applied