• มีประสบการณ์ผลิต ขวด กระปุก ตลับ งานหลอดบรรจุภัณฑ์
 • Plastic Packaging for Cosmetics & Food
 • การขึ้นรูปพลาสติกประเภท หลอด ขวด กระปุก ตลับแป้ง

56 mins ago

 

Applied
 • Production experience is a plus
 • Can-do attitude
 • English speaking and reading required

9 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน 50,000
 • สวัสดิการดี
 • มีความรู้เครื่อง CNC Milling

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงงาน อย่างน้อย 10 ปี
 • ภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความซื่อสัตย์

23-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • PRODUCTION/AUTOMOTIVE/GLOBAL BUSINESS
 • IATF16949/TS16949/ GOOD ENGLISH
 • ABLE TO TRAVEL, POSITIVE ATTITUVE, CHANLENGING

22-Jun-18

THB55k - 70k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Manafacturing management
 • Production
 • Management

22-Jun-18

THB55k - 120k /month

Applied
 • 8+ years experience in Production Operation
 • Previous experience with Plastic related process
 • 5 days work week

22-Jun-18

 

Applied
 • Meeting and Advise team as per general condition
 • Control all machine,tool and measuring Equipment
 • Responsible for all material support

22-Jun-18

 

Applied
 • Production control /planning, costing
 • Business plan
 • Creative, Unique,Happy,Global

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Chemical or any related
 • 10 years’ experience in manufacturing
 • Have experience in implementation of ISO9001

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Experienced working in a plastic packaging
 • Has Leadership experience

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Wooden packing material pallet production logistic
 • Marketing of rental pallet for automotive logistic
 • good English

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Production Manager Job
 • Automotive Industry
 • Job in Chonburi, Thailand

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Age 35-45 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • Minimum 10 year in food / chewy candy industry.

22-Jun-18

 

Applied
 • Technical understanding
 • Management skills
 • Continuous improvement mindset

22-Jun-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะการเป็นผู้นำสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

22-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลฝ่ายการผลิต, ดูแลและควบคุมเครื่องจักร CNC
 • เข้าใจงานแบบเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายใน
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านการผลิต

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Other required personal skills include good
 • listening skills, strong coaching/mentoring skills
 • Strong in problem analytical and people management

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Production
 • Production Manager
 • Manufacturing

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานไม้ เฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสวัสดิการ โบนัส เบี้ยขยัน
 • เงินเดือน 35,000-50,000 ต่อรองได้ตามประสบการณ์

21-Jun-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการผลิต
 • ปฏิบัติงานประจำที่บริษัท เลนโซ่ วีลจำกัด

21-Jun-18

 

Applied
 • 5 years experience
 • with ISO/TS 16949 standard.
 • good command in english

21-Jun-18

 

Applied
 • กำกับดูแลให้ต้นทุนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
 • งานด้านการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์
 • มีความเชี่ยวชาญ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา

21-Jun-18

 

Applied
 • Analyzing trend of all machines
 • Good command in English
 • Able to work on Saturday

21-Jun-18

 

Applied
 • Have knowledge of ISO/TS 16949.
 • Bechalor's degree in industrial management
 • Experiences in control manufacturing 10 years

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Science- chemical related fied
 • 7-10 years working exp. in production section
 • Good command of English or Japanese

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • International Company
 • Report to Senior Department Manager
 • Great Career Opportunity

21-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์งานด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต 3 ปี
 • มีความรู้ด้านงานอุตสาหกรรมโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jun-18

 

Applied
 • Manage and control manufacturing
 • At least 15 years’ experience
 • Analytical thinking and problem solving skills

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Production Manager
 • Production Assistant
 • Production Leader

21-Jun-18

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, age 35-45 years old.
 • Knowledge of CNC Lathe
 • Have experience in automotive manufacturing

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

21-Jun-18

 

Applied
 • Good understanding of the production environment
 • At least 5 years production management experience
 • QMS and OHS experience

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 4-year degree in Engineering
 • 8+ years of experience in a manufacturing
 • 2+ years of experience in Production/Process Eng.

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 4-year degree in Engineering
 • 8+ years of experience in a manufacturing
 • 2+ years of experience in Production/Process Eng.

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Handling factory and production processes
 • Enhancing production, safety efficiency
 • Male, age between 35 - 40 years old.

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Mechanical Engineer
 • More than 10 years’ experience
 • Fast learner and high responsibility

21-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการในบริหารจัดการด้านงานวิศวกรรม
 • เข้าใจหลักการ Lean, Sig sixma, SPC และการนำไปใช้
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออิเลคทรอนิคส์

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Engineering degree
 • Experience in Production control
 • Have the ability to solve problems.

20-Jun-18

THB30k - 35k /month

Applied
 • Male, 38 years old who hold Electrical Engineering
 • 10yrs. in Production Manager with Electronic MFG.
 • Strong in Assembly process.

20-Jun-18

 

Applied
 • Minimum of 7 years working experience
 • Good organisational and time management skills
 • Strong work ethic, hands-on approach

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied

Production Manager

smartsearchthailand

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor degree
 • 6 years’ experience
 • Strong leadership and management skills

20-Jun-18

 

Applied
 • 4 years plus experience in metal
 • Have experience in managing subordinates
 • Bachelor's Degree in any related field

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Proactively innovate production planning
 • Improve standards related to food safety, product
 • Integrate quality framework and other enhancements

20-Jun-18

 

Applied
 • Budget work plan, manufacturing cost
 • Factory setup, organization and resource
 • Monitoring production plan execution

20-Jun-18

 

Applied
 • Production engineer
 • Machinery
 • Job in Ayutthaya, Thailand

20-Jun-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied