• เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

05-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?