• วางแผนการผลิต กำหนดเป้าหมายการผลิต
  • ประมาณยอดการผลิต
  • กำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์

17 hours ago

 

Applied
  • มีประสบการณ์เคยบริหารงานด้านวิศวกรรมการผลิต
  • มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
  • อุตสาหกรรมยานยนต์

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี / โท สาขา วิศวกรรมการผลิต
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมการบริหารงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?