• บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม
 • พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • บริหารจัดการการใช้อุปกรณ์การผลิต/เครื่องจักรต่างๆ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Manager
 • Experience in Packaging/Aluminium
 • Good command in English

06-Aug-20

 

Applied
 • Create measurement programs.
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Have experience in writing measurement programs

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in Production Management
 • Experience in Glass, Metal, Aluminium packaging
 • Manage overall production process

29-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?