• เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้้นไป
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมคอนกรีตอัดแรง 10 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-40ปี วุฒิ ปริญญาตรีหรือโท
 • ประสบการณ์ในสายการผลิตและการบริหาร 7 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO 9001 , TPM,QCC

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage staff to achieve production target
 • Ensure products run effectively with cost
 • Support the organizational goals in achieving

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8 yrs exp in Production control for manufacturing
 • 4M control, Kaizen, Lean Manufacturing, Six sigma
 • Good command in English

14 hours ago

 

Applied
 • 15 yrs for Production fields for manufacturing
 • Manufacturing process manage, Operations manage
 • Business of English

24-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • -
 • Experienced in Production planner
 • Good command of English

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years experience in Production
 • Hands on working style
 • Able to work in Petchaburi / near Hua Hin area

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการโรงงาน,วิศวกรอาวุโสควบคุมฝ่ายผลิต
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ควบคุมดูแลฝ่ายผลิตในโรงงานอย่างน้อย 5 ปี

19-Sep-18

 

Applied
 • Work experience in production control
 • Work exp. more than 3 yrs. at a manager level
 • Work experience in a Japanese company

19-Sep-18

 

Applied
 • Production Control
 • Electronics
 • Electronic Manufacturing

17-Sep-18

 

Applied
 • Capacity & Capability review for master planning
 • Operations efficiency improvement
 • At least 5 years Material / Production Planning

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Production Control
 • Tools
 • ISO & OHSAS

12-Sep-18

 

Applied