• วางแผนการผลิตการผลิตโรงงานพลาสติก
 • วุฒิปริญญาตรี , วุฒิปวส สาขาบริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวางแผนการผลิต

17-Jan-18

 

Applied
 • Production Manager
 • 80,000 - 100,000 baht
 • Electronic industry

15-Jan-18

 

Applied
 • Production Planning Material Control Manager
 • 80,000 - 100,000 baht
 • bangkok

15-Jan-18

 

Applied
 • International manufacturer of luxury products
 • Experience in lean and 6 sigma is a plus
 • Good in analytical thinking

12-Jan-18

 

Applied
 • International manufacturer of luxury products
 • Experience planning and scheduling
 • Strong analytical thinking and communication

12-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.