• ชาย อายุ 25-30 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ Toeic 450
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขา อุตสาหการ เครื่องกล อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 2 ปี ขึ้นไป

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Improve product and process quality by designing
 • Applying knowledge of product design, fabrication
 • Develops/Modifies manufacturing processes

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop ways to increase productivity level.
 • 7+ Years of Experience in Lean Manufacturing.
 • Process Improvement, Continual Improvement

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and improve manufacturing
 • Bachelor degree in engineering
 • Good attitude, strong management

19-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ควบคุมดูแลงานด้านการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 3 ปีขึ้น

19-Jan-18

 

Applied
 • Process Engineer
 • Production Engineer
 • Improvement Engineer

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
 • Support ระบบ ISO9001

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Engineering.
 • Civil Engineering
 • ISO standard requirements

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถเข้ากะทำงานได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / ขยัน / อดทน / ซื่อสัตย์

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor in Engineer.
 • Injection & Assemble Skill.
 • Management Skill, Supervisory Skill.

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or higher
 • Age 35 - 50 years
 • Positive thinking

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied

Production Engineer

DyStar Thai Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Implement a continual improvement plan and process
 • Control work expenses within limits of establshed
 • Bachelor degree in chemical engineering

19-Jan-18

 

Applied
 • wiring ตู้ควบคุมวงจรได้
 • สามารถอ่านแบบ ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทางด้านเทคนิคไฟฟ้าได้ดี

18-Jan-18

 

Applied
 • Control & evaluate internal manufacturing process
 • To manage/control/solve problem with production
 • Develop/manage machine to increase speed

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Male 25-35 years old Good Command of both spoken
 • Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
 • Able to work at Maptaphut, Rayong plant

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Developing tooling for new projects with suppliers
 • Developing tooling for new projects with suppliers
 • 3-5 years’ experience in Engineering and Molding

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมฯ เครื่องกล,อุตสาหการ,โลหการ
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาฯจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 3 years in production preferably
 • Manage 4M (Man, Material, Method and Machine)
 • Bachelor degree in Mechanical/ Industrial engineer

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree of Engineering in Industrial
 • Have knowledge of ISO 9001, ISO14000
 • Fluent in Thai and good command of English

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Ensure critical process control parameters
 • Ensure all equipment modification & any engineer
 • Day to day problem solving of product quality

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Day to day problem solving of product quality
 • Improve productivity in assigned area
 • Ensure critical process control parameters

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Production Engineer & Maintenance Manager exp.
 • SCM, Warehouse, logistic, delivery control Exp.
 • 8+ yrs exp. from Automotive/ Electronics Manuf.

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Work in a dynamic, growing environment
 • Join a leading glassware materials manufacturer
 • Career growth within a fast-paced FMCG industry

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related filed
 • At least 3 yrs exp in manufacturing industry
 • Knowledge in engineering drawing, ISO9001:2008

18-Jan-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • Manage production to achieve on-time delivery
 • Continuous improvement
 • Cost reduction approach

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Plant Engineer & Production Coordinator
 • Hold Six Sigma Black Belt or Green Belt is a plus
 • experienced manage production and improve process

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • PC skill: SAP,CAD, Microsoft Office, Visio.
 • Support plating production

17-Jan-18

 

Applied
 • background in PVD process
 • Experience in heat treatment process, vacuum syste
 • Can use Solid work, Auto Cad, Inventor program

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • degree engineer in Electrical / Electronic
 • 1 year up experience preferred
 • English is must

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical, Electronic
 • 5 years of exp. in Automotive or injection process
 • Knowledge of SMED/5S/Lean manufacturing

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23 - 35 ปี มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • จบวิศวอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์สามารถวางแผนการทำงานและรายงานผล

17-Jan-18

 

Applied
 • degree in Engineering or related field
 • 3 – 5 years working in Chemical Production
 • Good computer skill – MS office and SAP

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนความคุมงาน
 • เร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนที่วางไว้
 • จัดทำ Action Plan กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering
 • At least 5 years of experience as a Production
 • Able to communicate in English

16-Jan-18

 

Applied
 • Industrial Production Process Engineer
 • production line improvement Manufacturing Engineer
 • Process Improvement Engineer Production Engineer

16-Jan-18

 

Applied
 • Thai, Degree in Chemical Engineering or related
 • Min.5 years in production/project in Chemical MNC
 • Good English, SAP usage, Able to work in Rayong

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female not over 30 yrs- send English resume
 • Minimum experience 3 yrs in SMT process
 • Experience improvement project

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Production control
 • Knowledge TS 16949/ ISO14001/OHSAS18000
 • Fast learner and able work well under pressure

16-Jan-18

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านสายการผลิต 5 ปี

16-Jan-18

 

Applied
 • Production engineer
 • Process engineer
 • Industrial Engineer

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age between 23 - 30
 • Welcome new graduate students!
 • Bachelor Degree of Engineering

15-Jan-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องสามารถทำงานได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 • ต้องสามารถอ่านแบบได้

15-Jan-18

 

Applied
 • Male/Female, age between 22-26 years old.
 • Knowledge in automobile production processes
 • written and spoken English, TOEIC 450 up

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.