• เพศ : ชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • Male , age 25 - 35 year old
 • 3 - 5 years experience in Production Engineer
 • Good interpersonal , communication skill

3 hours ago

 

Applied
 • Female or Male; Age 25-35
 • degree in Mechanical Engineering
 • Experienced in New Model and/or Production

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Petroleum Engineering or equivalent
 • 10++ years of experience in Upstream
 • Understanding of well production mechanics

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • Male/female 23-35 years old
 • Good command in English and Computer liberate

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001, ISO 22000, GMP
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • At least 15 years of experience in Upstream
 • Process Engineering / Asset Production Operation

3 hours ago

 

Applied
 • Control Production Performance on every process
 • degree in Engineering of Industrial Technology
 • 0-3 years experience of production/process

3 hours ago

 

Applied
 • สามารถอ่านแบบ Engineering Drawing ได้ดี
 • ปวสหรือปริญญาตรี สาขา เครื่องกล,วิศวอุตสาหการ
 • ปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

3 hours ago

 

Applied
 • Prefer Production Process Engineer experience
 • At least 2 years experience
 • Lean & Kaizen project experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineer & Line Leader
 • Tools Maintenance Engineer
 • Maintenance Engineer

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน , มีทักษะในการสื่อสาร
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับงาน Coating
 • สามารถคิดและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานกระบวนการผลิต

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age between 22-26 years old.
 • Knowledge in automobile production processes
 • written and spoken English, TOEIC 450 up

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรม วศบ.อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า
 • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

21 hours ago

 

Applied
 • Willing to train up to be Manager
 • .
 • .

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิป.ตรี - โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Aug-17

 

Applied
 • Automotive, Quality Tools , Six sigma , SPC, 8D
 • solving process to eliminate root causes of noncon
 • Stop production to correct quality problems

21-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบวางแผนกำลังการผลิตในแต่ละวัน
 • มีประสบการณ์งานทางด้านสายงานผลิต อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถวางแผนการผลิต และ ควบคุม

21-Aug-17

 

Applied
 • Mon – Friday and every other Saturday.
 • Packing or Manufacturing Industry
 • IE and Production Supervisor

21-Aug-17

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s degree in Mechanical
 • At least 5 years’ experience in Production
 • Knowledge of ISO systems, GMP, HACCP and FSSC22000

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • New grads are welcome
 • Mechanical, Industrial, Electrical, Metallurgical
 • Experience in production will be advantage

19-Aug-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • To utilize your engineering skills
 • To take training in Japan
 • To use your English language skill for the company

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Control CNC machine
 • Bachelor In Mechanical Engineer
 • Manpower management

18-Aug-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Improvement and support Warehouse SV
 • Degree in Engineering (IE, Production) or Logistic
 • 1 year experience in Process improvement

18-Aug-17

 

Applied
 • 10 years of working in production planning.
 • Good Communication in English
 • Degree with major in Industrial Engineer.

18-Aug-17

 

Applied
 • 1-2 years' experience in Production Engineer
 • Design Jig, Tooling to support Production
 • Auto CAD, Inventor 3D, Pneumatic and Hydraulic

18-Aug-17

 

Applied
 • เน้นการทำงาน ไม่เน้นผลการเรียน
 • เน้นการทำงาน ไม่เน้นสถาบันที่จบ
 • เน้นการเรียนรู้ มีวินัย และความขยัน

18-Aug-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer Engineering or Computer Science
 • Male or Female 25-30 years only & English Resume
 • experience 3 - 5 years in Information Technology

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female not over 35 years old
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 5 Years up for experience in Quality Engineer

18-Aug-17

 

Applied
 • Aerospace Industry
 • Learning
 • Good team work.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male , Age 28-35 years old,
 • Bachelor degree in engineering
 • Good attitude, strong management and problem solvi

18-Aug-17

 

Applied
 • Auto CAD
 • Installation aluminium
 • Production

18-Aug-17

 

Applied
 • B.Eng or B.Sci (Chemical or Industrial)
 • Background from Chemical/Petrochemical manufacture
 • Strong leadership and people management skills

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สามารถอ่านแบบ และการคิดวิเคราะห์ทางวิศวกรรมได้

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Sample Production Engineer
 • Manufacturing
 • Location : Ayutthaya

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in production dept. 2-3 yrs.
 • Smart characters with creativity & flexible style.
 • Strong in quality tools / productivity improvement

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Take care of new model and planning function
 • Bachelor degree in Mechanical, Industrial engineer
 • Have experience of new model planning

17-Aug-17

 

Applied
 • Production Engineer
 • Process Engineer
 • Production Control

17-Aug-17

 

Applied
 • Developed to be one of our manager in the future.
 • Long term career path.
 • Living Together, Growing Together

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหการ/สิ่งทอ
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมและปรับปรุงการใช้วัตถุดิบในการผลิต

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • Thai nationality, female, age 30 years old
 • Degree in in Industrial / Electrical / Mechanical
 • Experiences 2-3 years in production environment

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male and aged between 32 and 35
 • Bachelor degree in the Electrical
 • 5 years experience in the supervisor level

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Productivity improvement and control operation
 • Design and develop production process & equipment
 • Mechanical/ Production/ Industrial Engineer

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วิศวะกรรม สาขา เครื่องกล / ไฟฟ้า /อิเล็คทรอนิค
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • chemical engineer,production engineer,
 • MES management,chemical or petrochemical industry
 • chemical engineering

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Day to day problem solving of product quality
 • Improve productivity in assigned area
 • Ensure critical process control parameters

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Ensure critical process control parameters
 • Ensure all equipment modification & any engineer
 • Day to day problem solving of product quality

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.