• สำหรับผู้สนใจการวางระบบการผลิตด้วย ERP
  • หากเคยใช้ Production-ERP มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผลตอบแทนขี้นกับจำนวนโครงการที่ทำงาน

24-Sep-18

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
  • Production, SCM, or Financial modules
  • ERP Functional Consult, Presales
  • HIGH SALARY + OT +BONUS

24-Sep-18

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
  • Conduct analysis using IE/QC/Logistic
  • Degree in Engineering, Logistic, Economics
  • Strong analytical, logical thinking

24-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?