• ปริญญาตรี สาขาที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานนี้ได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
  • ความรู้และทักษะ ด้านภาษาอังกฤษดี (อ่าน เขียน พูด)

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
  • Female or Male 28 - 35 Years Old
  • Having planning, scheduling, organization
  • At least 3-5 years of working experience

16-Jan-18

 

Applied
  • Product Trainer, Product, Trainer, Training
  • PC, coaching, Promoter
  • Bangkok, Sathorn, Chongnonsi, Silom

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.