• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารและอื่นๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร

07-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good English Skill
 • Good computer literacy

07-Dec-18

 

Applied
 • Add more potential Online partner, e-commerce
 • Manage In-house direct sale performance
 • 3 years experience in unsecured products

07-Dec-18

 

Applied
 • To full responsibility for portfolio of creditcard
 • Develop and implement the market campaigns
 • 5 years experience in portfolio management

07-Dec-18

 

Applied
 • Manage and maintain daily schedule and appointment
 • Manage the travel itinerary
 • Perform other tasks as assigned

06-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Product Planning, English, Korean
 • Mobile, Electronic, Optical products
 • Bachelor's degree, Oversea, Marketing

05-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Certified Actuary
 • Strong leadership skills and ability
 • Good level of English

05-Dec-18

 

Applied
 • Reservations Officer
 • Assist in Product and Quote Specialist Team
 • Minimum 1 year experience in reservation work

04-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Age between 22 - 28 years old
 • 1+yrs as Sales in any products
 • Fair English/ Hold Driving License

04-Dec-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ผลิตภัณฑ์
 • การตลาด
 • DEMo สินค้า

04-Dec-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ECO-LUXURY condominiums
 • Architecture, Engineering
 • Property Development

04-Dec-18

 

Applied