• มีประสบการณ์ในงานบริหารโครงการอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • มีความรับผิดชอบสูงต่องาน มีความคิดสร้างสรรค์

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพอาหาร เช่น GMP HACCP BRC

8 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเบเกอรี่
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้พื้นฐานระบบคุณภาพ เช่น GMP&HACCP, ISO

12 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม

12 hours ago

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • responsible for coordinating the various stages
 • New Product Development
 • innovation and development of quality products

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 3 yrs exp. of product, process engineering
 • Good in English; direct report to foreign manager
 • Solid skill in Solidworks; knowledge in IE concept

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engieering.
 • Min 3 years experienced in Cost Reduction project.
 • CAD skills and good jobs prioritizing.

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Product Design
 • Business Administration
 • 5 years experience in product development

12 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้อย่างดี
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ, มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความละเอียดรอบคอบ, มีความมุ่งมั่น

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ.ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • มีประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science or Engineering
 • 3 years’ experience in Food processing business
 • Good command of English

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 10 ขึ้นไป ผ่านงานด้านการบริหาร
 • มีประสบการณ์ในงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สาขาเกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับบัณฑิตใหม่

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Product Developement
 • unsecured lending
 • Banking Product

18-Sep-18

 

Applied
 • Male , age 32– 40 years.
 • Bachelor or Master’s Degreein Marketing
 • At least 3 years’ experience in trade marketing

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 year expetience
 • Product Development
 • Commercial

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • Product Development
 • Retail Banking

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปวส.-ปริญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง
 • สามารถทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะหัน

18-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล,ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็น

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher Architecture, Interior
 • Interior Architecture,Building design, Product
 • Creative, Innovation, Technic, Market Trend

17-Sep-18

 

Applied
 • Autocad, Sketchup, Illastrator, Photoshop, Premier
 • Competitive analysis
 • New advertising and content solutions

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Product Design, Business Admin
 • 5 years direct experience in product development
 • Able to demonstrate good initiative

17-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • Web Development;Mobile Development
 • DevOps;Software Implementation;Agile Methodologies
 • Project Management;Digital Banking

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคาร การตลาด
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์

17-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Architecture
 • 3 years working experience
 • Good command of English is a plus

17-Sep-18

 

Applied
 • Product Development for HRD Solutions
 • Digital Learning Platform
 • https://www.conicle.com/

17-Sep-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in research and development
 • Study and analyze the competitor's products
 • Confident and dynamic personality

17-Sep-18

 

Applied
 • Develop, launch and present new product
 • Scheduling & planning product
 • Bill of Material (BOM)

16-Sep-18

 

Applied
 • Strong organizational and analytical skills
 • Strong background in the product development
 • Good leadership and general business management

16-Sep-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป

15-Sep-18

THB45k - 70k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

15-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ส่งเดินทางไปดูงาน Food Expo โซนเอเซีย และ โซนยุโรป
 • บริษัทมีความมั่ั่นคงทางธุรกิจสูง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Product Development
 • Process development
 • Product Innovation

14-Sep-18

 

Applied
 • Thai Nationality only , age 40 years old up.
 • Bachelor or Master Degree in Food Science,
 • 15 years experience in food industry

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Manages and coordinates product/services
 • Researches and monitors industry
 • Works with other departments

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 3-5 years’ experience
 • Good command of English and good computer skill

14-Sep-18

 

Applied
 • Development product,process in Industrial product
 • hoist and crane,conveyor belt, lift
 • Sales Planning and Marketing analysis

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Development Product Engineer.
 • Production Engineer
 • Test Engineer.

14-Sep-18

 

Applied
 • Mortgage Loans
 • Process Development
 • Product Development

14-Sep-18

 

Applied
 • สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน / เงินฝาก
 • บริหารยอดขายผลิตภัณฑ์ประกัน / เงินฝาก
 • นำเสนอการออกแคมเปญของผลิตภัณฑ์ประกัน / เงินฝาก

14-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical
 • 1 - 3 working experience
 • New graduated are welcomed

14-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor or Master in Finance
 • Min 10 yrs’ exp from Securities companies
 • Experience in sourcing investment products

14-Sep-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Product Development
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/ Product Development

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai or foreigner, 25 to 35 years old
 • 3 years experience in Software Engineering
 • 700 TOEIC score or excellent English

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied