• รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิจัย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years of experience
 • Retouching, polishing, welding, finalizing jewel
 • Strong knowledge and skill in 3D printer

19 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา Food Seinec
 • มีประการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ เคมี และสาขาอื่นที่เกี่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, Outlook
 • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

22-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Leading Thai food retailer
 • Great people, work culture
 • Great career opportunities

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Business Admin
 • 7 years in managerial roles of a sales team
 • Knowledge of laminated & building products

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย
 • มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลด้านการตลาด
 • สามารถทำ Presentation เพื่อนำเสนอฝ่ายขาย และลูกค้า

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • Product Development
 • Retail Banking

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years of work experience (minimum)
 • Fluent in English (written and spoken)
 • LCL tariff systems

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher. Department of Animal Science
 • Experience in swine and poultry feed

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's Degree or higher in Animal Science
 • Experience in animal feed development

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์

22-Sep-17

 

Applied
 • B.S. Degree in Food Science, Chemistry
 • 3-5 years experience in Product Development
 • MUST have an extensive Ingredient and Flavor

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท

22-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Chemical/Electrical
 • Experienced in product design or development
 • Knowledge in PZT theory

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years of experience in marketing.
 • Strong business and product strategic planning
 • Good in communication and interpersonal skill.

22-Sep-17

 

Applied
 • คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ชาย , หญิง อายุ : 22 - 35 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • จัดทำแบบกรมธรรม์และรายละเอียดส่งคปภ.
 • ออกแบบและจัดทำความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบความคุ้มครองของกรมธรรม์

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 32
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท

22-Sep-17

 

Applied
 • Product Develpment
 • Initiate prototyping of product
 • Response the implementation and Bill of Material

22-Sep-17

 

Applied
 • วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
 • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ22-35 ปี
 • ระดับการศึกษาวท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา

22-Sep-17

 

Applied
 • MIS
 • Project manager
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เครื่องช่วยฝึกจำลอง เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ flight simulator
 • Catia solidworks

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in food technology or food science
 • Assist R&D director scope Secure Supply Project
 • Support Quality System ISO 9001, HACCP

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ
 • ประสบการณ์ด้านพิจารณาพัฒนาผลิตภัณฑ์

21-Sep-17

 

Applied
 • Degree or higher in pharmaceutical
 • Experience in Health-Beauty products development
 • Strong organizational and analytical skills

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bakery product development experience
 • Good communication in English
 • Able to work at Central Chaengwattana Office

21-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

21-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 32
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

21-Sep-17

 

Applied
 • Experience minimum 5 years in product development
 • Experience from insurance is required
 • Good command of English language

20-Sep-17

 

Applied
 • Wordpress / Woocommerce / Photoshop / Illustrator
 • Bonus 8 x Salary (Paid Quarterly)
 • Exciting New Business in Fin-Tech & Prop-Tech

20-Sep-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • Bachelor's degree in Chemical Science
 • 1-3 years experience in R&D of cosmetic products
 • Good command of English

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านเคมี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP ISO HALAL
 • สามารถทำแล็ป และสามารถใช้เครืื่องมือปฎิบัติการ

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , คหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-5 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการครัว
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป การสอนการประกอบอาหาร
 • การประกอบอาหารญี่ปุ่น และการประกอบอาหารไทย

20-Sep-17

 

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

20-Sep-17

 

Applied
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมไทย
 • ปวช. ขึ้นไปหรือปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • Food Science
 • R&D
 • Product Development (Bakery/Ready to Eat)

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Quick service restaurant
 • Identify market and product opportunities
 • Degree in Culinary Arts, Food Science

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน NPD กลุ่มอาหารเสริม/สกินแคร์
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจเทรนตลาด/ลูกค้า

19-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.