• บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป

22-Sep-18

THB45k - 70k /month

Applied
  • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
  • Product Development
  • Retail Banking

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?