• บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?