• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ออกแบบรายละเอียดสวนประกอบต่าง ๆ ในเชิง Engineering
 • มีความรู้พื้นฐานด้านขบวนการผลิต ชิ้นส่วน

12-Aug-20

 

Applied
 • Male or Female with Age 27 - 40 years old
 • Ex. of Design/ Develop/ Manufacturing activities
 • Design Auto CAD, Solid work

11-Aug-20

 

Applied
 • Bachelors Degree in a technical field(Engineering)
 • 7-10 ปี ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
 • Global project management experience a plus

10-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
 • Age 22-25 years old
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • New graduated are welcome

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Male / Female, Age 30-35 y, Mechanical/Electrical
 • 5-10 y exp in Design, New Model Design
 • Good in Solid Work and Auto CAD and Solid work

07-Aug-20

 

Applied
 • Experience in refrigerant system design
 • Good command in English
 • Experience in product design.

05-Aug-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied