• จบปริญญาตรีในสาขานิเทศฯ / Film / หรือสาขาอื่นๆ
  • สามารถใช้งาน Premiere Pro และ/หรือ Final Cut Pro
  • สามารถใช้งาน PhotoShop และ/หรือ Lightroom

14 hours ago

 

Applied
  • Video Editor / Motion Graphic เพื่อผลิตสื่อ
  • พัฒนารายการ Video, สร้างสรรค์ Content ใหม่ๆ
  • เขียนสคริปต์และวาง Story Board

27-May-20

THB25k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?