• ปริญญาตรี/โทสาขาการจัดการ บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสื่อโฆษณา
 • SAP, ภาษาอังกฤษ, การต่อรอง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering preferable Industri
 • At least 3 years of purchasing area
 • At least 2 yrs Project management petrochemical

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อสินค้าอุปโภค
 • Skill ประสานงานทั้งภายใน/ภายนอก/เจรจาต่อรอง
 • ผ่านงานธุรกิจ Retail

6 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี การจัดซื้อ จัดหาสินค้าสำเร็จรูป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีSupplier ติดมาด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ด้านการตลาด การโฆษณา
 • จัดซื้อ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริษัท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน มีความมั่นคง
 • สวัสดิการดี และมีระบบการทำงานที่พร้อมสำหรับพนักงาน
 • มีระบบการทำงานที่ชัดเจน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Procurement Manager, Purchasing Manager,
 • Logistics, Supply Chain, Import, Export, Sourcing
 • 5 working day, Overseas

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1.มีความคล่องตัวในเรื่องสินค้าออนไลน์
 • 2.สามารถต่ิดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
 • 3.มีประสบการณ์โดยตรง

13 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานจัดซื้อสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • อัธยาศัยดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ธุรการทางด้านจัดซื้อ
 • ดูแลสต๊อกสินค้า

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • at least 5 experience years
 • Mechanical Purchasing Engineer
 • Very Good in English

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Import-Export
 • ประสานงานการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
 • มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7+ years’ experience in a direct procurement
 • Hospitality background preferred
 • Fluent in English

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในด้านการจัดซื้อ/จัดหา
 • ประสบการณ์ด้านสั่งซื้อ PK/RM จากต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์การทำ Cost Reduction Program

22 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อและหา Supplier รายใหม่ๆ
 • จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ตามใบขอซื้อ (PR)
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering Procurement
 • project management
 • engineering/ construction business

22 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age not over 35 years old
 • Bachelor’s degree in BA, Marketing
 • 2 yrs’ experience in Purchasing, Procurement

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา,เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ประสบการทำงานด้านเอกสารและการประสานงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้, สามารถใช้ MS office ได้

22 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, Age 24-28 years .
 • At least 1-2 years up experience in Procurement
 • PCB, Electronics

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good negotiation skills
 • Be diligent, honest, and enthusiastic
 • Good command in English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor degree in Supply Chain
 • Experience in Demand Planning
 • Experience in Purchasing/Supply Chain

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical or Electrical Eng.
 • 5 years above experience in procurement
 • exp in negotiating contracts and oversea procureme

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานด้านจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี
 • อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

22 hours ago

 

Applied
 • 3 years working experience purchasing
 • Good in English conversation and writing.
 • 5 day working

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning overall purchasing terms including
 • Improving processes and initiating cost reduction
 • At least 7 years’ experience in management level

22 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดหาระหว่างประเทศ

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง สามารถ สื่อสารภาษาจีนกลางได้ในระดับดี
 • จบการศึกษา ปริญาตรีขึ้น สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี มีประสบการณณ์งานจัดซื้อ

22 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree
 • At least 5 year experience
 • Working hour: Monday-Friday 08.00-17.00

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • 5 years experience in a procurement function
 • Knowledgeable about mechanical & electrical system

22 hours ago

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี
 • เดินทางมาทำงานได้เอง

22 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • เจรจาต่อรองได้ดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความละเอียดรอบคอบ,ขยัน,อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

22 hours ago

 

Applied
 • รายได้ 11,000 - 18,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 • ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 20 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา

22 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • At least 8 years of experiences working
 • Administrative law knowledge/experience is a must
 • Fluent in Thai and English, both writing and speak

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้ออย่างน้อย 3-5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

22 hours ago

 

Applied
 • Required Civil Engineering background 3 years abov
 • Fast learner, positive attiude
 • Good comnand of English and computer

22 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์สายงานจัดซื้อมากกว่า 7 ปี ขึ้นไป
 • จัดซื้อในประเทศ
 • หางานจัดซื้อ

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Initiate and support buyers with negotiation
 • Source and select new qualified suppliers
 • Support and cooperate to internal activities

20-Jun-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor in economics, food industry, business
 • 10 years’ experience in procurement/supply chain
 • People management skills

20-Jun-18

 

Applied
 • Buyer, Sourcing & Global Procurement
 • Mandarin language skills is preferred
 • Minimum of five (5) years of related Procurement

20-Jun-18

THB70k - 90k /month

Applied
 • รับใบขอซื้อ(Purchase Requests / PRs.)จากแผนกต่างๆ
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ
 • เก็บรักษาสมุดรายการสินค้า บัญชีรายชื่อ

20-Jun-18

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 35 - 45 ปี / มี Self Motivate
 • วิศวกรรมศาสตร์ หรือ MBA สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จัดซื้อก่อสร้างหรือด้านอสังหาริมทรัพย์

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้ระบบ e-GP
 • งานด้านจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science, Food Technology
 • 5 years procurement experience of food ingredients
 • Experience in Food & Beverage manufacturing

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Good command of Chinese Speaking
 • Good personality
 • Have experiences at least 1 years

20-Jun-18

THB20k - 30k /month

Applied