• เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทางด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Experienced in Procurement skill 3-5 years
 • Able to use procurement software
 • Good command in speaking and writing English

2 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineering
 • 1-6 years in procurement, sale, marketing
 • Sourcing and Pricing of material

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Five-day work / week
 • Health & Life Insurances
 • Company's benefit.

2 hours ago

 

Applied
 • Male or female
 • 23 Up Years old at the beginning of employment.
 • Able to work in Lamphun

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

2 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบที่สะพานปลา
 • หญิง หรือ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาทางด้านประมง

2 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อ
 • จัดซื้อ
 • จัดซื้อ

2 hours ago

 

Applied
 • Age not over 28 years old
 • At least 1 year’ experience in procurement/trading
 • Able to communicate effectively in English

8 hours ago

 

Applied
 • Procurement Officer and OEM (Neptune Ltd.)
 • Purchasing officer
 • Chemical raw material, Engineering Equipment

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

11 hours ago

 

Applied
 • Procurement
 • Planning
 • Operation

11 hours ago

 

Applied
 • -
 • -
 • -

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มี Mindset ด้านการจัดซื้อสินค้า

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemistry
 • New is graduated welcome
 • Male/Female, age not over 27 years old

20-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุ 23-30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความชำนาญด้านจัดซื้้อ

20-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริหาร
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • มีประสบการด้านงานจัดซื้อ 1-2 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 24 – 32 ปี
 • ปวส.
 • มีประสบการในสายงาน อย่างน้อย 1 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • Handle import documents (Invoice,Packing list)
 • Min 3 years experience in purchasing/import-export
 • Contacts oversea suppliers

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ

20-Sep-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การด้านจัดซื้อ,บริหารสัญญา 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • รับใบสั่งซื้อ(PR) จากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี/สาขาช่าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อมาอย่างน้อย 1 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • จัดหา (Supplier) ด้านอะไหล่
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • จัดหา (Supplier) ด้านอะไหล่
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป จะพิจจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

19-Sep-17

 

Applied
 • จัดซื้อ
 • พนักงานจัดซื้อ
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

19-Sep-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ : ปริญญาตรี ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • Excellent command of English or Chinese
 • Able to travel upcountry or aboard
 • Active and good interpersonal skill

19-Sep-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Sep-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความละเอียด-รอบคอบ

19-Sep-17

 

Applied
 • เป็นงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและงานอาคาร
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จัดซื้อสายก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ M/S Office

19-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ กล้าพูด กล้าคิด กล้าตัดสินใจ

19-Sep-17

 

Applied
 • Experience in purchasing / procurement function
 • Female between age 22-29 years old
 • Analyze price of motorcycle parts

19-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหาร หรือสาขาที่เกี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

19-Sep-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in any
 • 3-5 years in Oversea Procurement
 • Skillful in Microsoft Office

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Verify vender invoices and ensure invoices
 • purchasing especially in hotel industry
 • Preparing and issuing checks

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย1 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ผ่านงาน บัญชี สโตร์ รีซีฟ
 • พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ความคิดต่อยอด
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.