• ระดับวุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์จัดซื้อด้านงาน Construction

31 mins ago

 

Applied
 • จัดซื้อในประเทศ ISO
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • ชาย/หญิง ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

31 mins ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ป.ตรี – ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างต่ำ 2 ปี

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การด้านจัดซื้อ,บริหารสัญญา 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

32 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good at English age 25 years
 • 2 year experience in Purchasing
 • experience in oversea purchasing

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ด้านการตลาด การโฆษณา
 • จัดซื้อ

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ใจเย็น/ควบคุมอารมณ์ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบุคคลและกฎหมายที่่่กียวข้อง

34 mins ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • ทักษะการเจรจาต่อรองราคาได้

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานผู้จัดจำหน่ายเพื่อจัดหาสินค้า
 • ปวช. ขึ้นไป (ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)
 • ประเมินซัพพลายเออร์ทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพ

35 mins ago

 

Applied
 • พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์
 • งานราชการ นักวิชาการพัสดุ
 • Procurement

6 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • age not over 30 years old
 • At least 2 years’ experience in Purchasing
 • Able to communicate effectively in English

8 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อในประเทศ
 • ทำงานคล่องแคล่วว่องไว
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่่ำกว่า 27 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีความมุ่งมั่น ทำงานเชิกรุก

18 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years in Oversea Procurement , Sourcing , Buy
 • Skillful in Microsoft Office
 • English Language & Communication

18 hours ago

 

Applied
 • procurement, procurement engineer, electronic,
 • procurement engineer, senior procurement
 • electronic, automotive, trading

18 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานในสำนักงานกับโครงการ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความกระตือรือร้น เสมอ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel โปรแกรม Forma
 • มีทักษะในการเจรจาต่อลองได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทน

23 hours ago

 

Applied
 • Willing to learn
 • Hardworking and responsible
 • University graduate preferred

23 hours ago

 

Applied
 • Purchaser
 • Fresh graduated
 • Negotiate

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • ใช้ Word , Excel ได้ดี และโปรแกรมด้านงานจัดซื้อ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 08.00-17.00น. วันจันทร์-เสาร์ ได้

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถพูดได้มากกว่า 2 ภาษา คือ ไทยและอังกฤษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อวัตถุดิบ
 • บริหารสินค้าคงคลัง อย่างน้อย 1 - 5 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • ป.ตรี เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.75 สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

15-Jan-18

 

Applied
 • งานเอกสารสังซื้อสินค้า
 • ติดต่อประสานงาน
 • การบันทึกข้อมูล

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 24 - 28 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ
 • ปริญญาตรี

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 1 – 3 years experiences in Export Coordinator
 • Have knowledge in support (PO Export Document)
 • Good interpersonal & Good command in English

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Oversea Procurement
 • Automotive part
 • Trading

12-Jan-18

 

Applied
 • จัดซื้้อ
 • บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • Packaging

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineer
 • 2-5 years' experience in instrument or mechanical
 • Strong human relations and negotiation skill.

12-Jan-18

 

Applied
 • ติดต่อจัดซื้อสินค้า,วัสดุก่อสร้าง
 • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านการจัดการ

12-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ 2-3 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge of International Trade and Logistic
 • Searching and selecting products from Korea, Japan
 • Ability of negotiation, detail oriented

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ฺB.A, Marketing and Engineer graduate
 • Fresh graduate are welcome
 • Procurement/Supply Chain Management/Logistics

12-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

12-Jan-18

 

Applied
 • สั่งชื้อสินค้า,อะไหล่ ทำเอกสารสั่งชื้อ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมMicrosoft Word , Excel

12-Jan-18

 

Applied
 • เจรจาต่อรองได้อย่างมีคุณภาพ
 • บริหารเวลาได้ดี
 • มีความคล่องตัว ขับรถยนต์ได้

12-Jan-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี,บริหาร,การจัดการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

12-Jan-18

 

Applied
 • IT procurement
 • Do payment
 • Accounting

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
 • มีใจรักงานจัดซื้อ มีความอดทนสูง

12-Jan-18

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • การเจรจาต่อรองอยู่ในเกณฑ์ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อจะรับพิจารณา

12-Jan-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง+ประสานงาน
 • งานเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด/บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.