• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

21 hours ago

 

Applied
  • ติดตามงานเอกสารเข้าและออกของแผนกจัดซื้อ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้และใช้โปรแกรมFormula
  • มีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • College and Bachelor’s degree in any fields
  • Exp. in Administration / Purchasing
  • Pleasant personality, Excellence Service Mind

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?