• ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • 3-5 ปี ในด้านอุตสาหกรรมอาหารนม
 • สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 27 years old up. B.E. of Engineering.
 • Has skill in CAD/CAM with Forging process.
 • Has experience in CNC and Tooling management.

23 hours ago

 

Applied
 • Control System, SQE
 • Automotive, Motorcycle supply
 • prototype testing

19-Jan-18

 

Applied
 • Process Improvement
 • QCC, KAIZEN activities
 • 2-5 years experiences in Kaizen activities

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of working experience in mining operations
 • Control rocks production volume and inventory
 • experience in quarry and crushing plant operations

15-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.