• มีประสบการณ์ด้านตลาดและงานขาย
 • สามารถทำสื่อ Online ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead product marketing function.
 • 6 years+ of relevant experience.
 • Deep practical life & health insurance knowledge.

21-Aug-19

 

Applied
 • 5 years with accounting field
 • CPA will be an advantage
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Merchandising Manager,Leather Goods,Apparel
 • Minimum of 10 years experience,Export,OEM
 • Fashion Business experience ,Export Sales

20-Aug-19

 

Applied
 • ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัท
 • ดูแลการดำเนินงานประจำวัน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

20-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 8 ปีขึ้นไปด้านทรัพยากรบุคคล
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในด้านทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

20-Aug-19

 

Applied
 • Data Scientist, Python, Machine Learning, AI
 • Data Modeling, Deep learning,Oracle SQL
 • Business Modeling, coding languages

19-Aug-19

 

Applied
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
 • มีประสบการณ์ 7- 10 ปี ด้านบัญชี
 • มีภาวะผู้นำ, การบริหารจัดการ, มีมนุษยสัมพันธ์

18-Aug-19

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์
 • วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ
 • สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

16-Aug-19

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Personal assistant expertise
 • Take charge of a broad variety of executive-level
 • Fulfil of high-level responsibilities of the jobs

16-Aug-19

 

Applied
 • Luxury Condominiums or Architecture Firms
 • real estate project development
 • property development

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with regulators:BOT, AMLO, OCPB, OIC
 • Update new principles and regulation changes
 • Provide advice, training compliance knowledge

13-Aug-19

 

Applied
 • Asset Management
 • Product Development
 • Assistant Vice President

13-Aug-19

 

Applied