• เพศชาย/หญิง อายุ 24 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการ Mobile Game

7 hours ago

 

Applied
 • Conducting Daily Marketing Activities that Achieve
 • Providing Exceptional Customer Service
 • At least 5 years experience in related area

12 hours ago

 

Applied
 • Marketing Communications and PR
 • Write and produce presentations and press releases
 • Develop communication strategies

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop media relations strategy
 • Coordinate all public relations activities.
 • marketing communications plan including strategy

20-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 4-year bachelor's degree in Marketing, Public
 • Facilitates social media engagement and updating
 • Executes annual marketing plan to budget

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความรู้ เรื่อการตลาดแบบใหม่ๆ

18-Jun-18

 

Applied
 • Bonus 6 mths,Med.Ins,PrvdF,LifeIns,Tranp,Meal,Car
 • World-wide FA-Robotic Machinery Manufacturing
 • Exp. in PR activities/ promotion/ exhibition

18-Jun-18

 

Applied
 • Marketing Communication, Digital Marketing
 • Marketing PR
 • Social Media, CSR,

15-Jun-18

THB70k - 120k /month

Applied
 • Working 5 Days/week
 • Health Insurance / Provident fund
 • Growth in career path

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • PR/ Marketing Relations Executive
 • 20K - 25K, English speaker, Thai National
 • Food, Ekkamai, Thonglor, BTS line, Sukhumvit line

14-Jun-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • Advanced P&R communication skills
 • Events & PR attendance
 • Marketing planner

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing Communication
 • Excellent English (TOEIC 800)
 • Ability to work under high pressure

12-Jun-18

 

Applied