• การตลาด, marketing, PR
  • Fashion, Online Fashion, ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ
  • ใช้สื่อ online และ offline เป็น

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • PR & Marketing Executive
  • Marketing Communication
  • Marketing Executive

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?