• จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน
 • หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

9 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer/Information Engineering
 • Experience of technical support, PM
 • Age 25 – 32 years old & Female

14 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years of experience in banking business
 • Basel, SAS, and IFRS9 would be advantage
 • Finance/Economics/MBA major in Finance

14 hours ago

 

Applied
 • Credit Modelling
 • Credit Portfolio
 • Credit Risk

20 hours ago

 

Applied
 • Non-Performing Assets
 • Assets management
 • real estate

20 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Perform portfolio deep-dive in difference perspect
 • Leverage analytical framework and portfolio insigh
 • Identify patterns, trends in complicated data/info

19-Mar-18

 

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

19-Mar-18

 

Applied
 • Strong in analytical thinking
 • communication and problem solving
 • Possess experiences in credit risk management

15-Mar-18

 

Applied
 • Business Administration or related field.
 • Minimum 5 years experience in related field.
 • Strong skills on MIS, MS office, MS access.

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Credit Modeling
 • Participate in UAT relating to rating models
 • Develop and maintain rating manuals

14-Mar-18

 

Applied
 • Define and design the credit culture and roadmap.
 • Identify credit skill and knowledge necessarily.
 • Conduct credit quality assurance&credit portfolio.

12-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.