• จบการศึกษาปริญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา หรือใกล้เคียง
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบสูง

11-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
  • ละเอียดรอบคอบ
  • ทัศนคติดี และ คิดบวก
  • ชอบงานท้าทาย

03-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?