• พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด
 • จัดกิจกรรมและการสื่อสารการตลาด
 • ติดตามผลการดำเนินงานของคู่แข่ง

3 hours ago

 

Applied
 • Finding prospects clients
 • Cross sell Cash Management products and services
 • Prepare summary reports

3 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลสินค้า
 • คีย์ข้อมูลได้เร็ว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลสินค้า
 • คีย์ข้อมูลได้เร็ว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลสินค้า
 • คีย์ข้อมูลได้เร็ว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประกันสังคม
 • คีย์ข้อมูลได้เร็ว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลสินค้า
 • คีย์ข้อมูลได้เร็ว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • คีย์ข้อมูลได้เร็ว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก
 • มีประสบการในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารงานด้านการพยาบาล

22-Jun-18

 

Applied
 • ขับรถรับส่งเจ้าหน้าที่
 • รู้จัก,ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • เงินโบนัสตามผลงาน

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกอบอาหารให้กับพนักงาน
 • วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • สามารถประกอบอาหารได้

22-Jun-18

 

Applied
 • ช่วยเหลือผู้ป่วย
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณ์การต้มยา
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

22-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • ภูมิลำเนาอยู่ในโคราช

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานระหว่างผู้บริหาร
 • จัดตารางนัดหมายการประชุม
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • ตรวจรับ และ เบิกจ่ายยาสมุนไพร
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

22-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

22-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ทางด้านยาจีน/ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบทางด้านแพทย์แผนจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีบุคคลิกภาพดี และ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง

22-Jun-18

 

Applied
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินโบนัสตามผลงาน

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานกิจการค่าจ้างอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการคำนวณภาษี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันสังคม, กฎหมายแรงงาน

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Exp ด้านพิจารณาสินเชื่อ อย่างน้อย 1 ปี
 • Credit Analysis , Financial Analysis
 • Exp Relationship Manager 1-2 ปี

22-Jun-18

 

Applied
 • Campaign Analysis
 • At least 3 years experience in MIS
 • Analysis,database architecture and reporting skil

22-Jun-18

 

Applied
 • At least 3 year experience in Marketing/Product
 • Analytical and Reporting Skill
 • Data Sourcing and Analytics

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Business administration
 • 3 years experience in financial industry
 • Good Product Knowledge, Competency Development

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Digital Banking
 • Web application
 • Customer Experience

22-Jun-18

 

Applied
 • Commercial Banking
 • Monitoring and control the portfolio status
 • Maintain company’s profitable product

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • work experience with Debit Card, CASA product
 • financial product development experience

22-Jun-18

 

Applied
 • Reduce the risk of financial crime
 • Directly experience in Senior Analyst, IT Audit
 • Analysis and Report Management

22-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้และความสนใจในธุรกิจหลักทรัพย์
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบัญชี, การเงิน ,บริหารธุรกิจ
 • ออกบทวิเคราะห์

21-Jun-18

 

Applied
 • Product Development
 • Product Analysis
 • OTC Derivatives

21-Jun-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการเล่นหุ้น
 • ต้องมี Single License

21-Jun-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินและงบการเงิน
 • วิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มอุตสาหกรรม
 • นำเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท

21-Jun-18

 

Applied
 • Communication strategy and
 • Corporate branding direction
 • Control media schedule

21-Jun-18

 

Applied
 • Master's Degree in MBA, Finance
 • Minimum 5 years in Risk Management
 • Good command of English

21-Jun-18

 

Applied
 • In-House Credit Scoring Model Validation
 • Model monitoring
 • Testing the change of model parameters

21-Jun-18

 

Applied
 • Responsible for full function of recruitment
 • Open House Campaign and Job Fair
 • Recruitment Project

21-Jun-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน
 • จัดอันดับเครดิต
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 5 years of Banking experience
 • Good in Analysis and Report Management

21-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

21-Jun-18

 

Applied