• ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการงานบัญชีการเงิน
 • ผ่านงานบัญชี ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • Plant HR Manager
 • HR Operation Management
 • Business Partner’s roles directly to VP,

20-Sep-18

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต
 • ควบคุมดูแลต้นทุนการผลิต

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Launch processes
 • Supply Chain processes in manufacturing industry
 • Purchase Orders Readiness,Spot Order for component

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Leadership skills and operational skills
 • Global manufacturer
 • Strong English

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Multinational Automotive Manufacturing
 • Full responsibility & accountability for Thai ops
 • Excellent Salary Package

18-Sep-18

 

Applied
 • Play a key role as Plant Accounting Manager
 • Monitor and control on day-to-day operations
 • Advice and provide prompt meaningful analysis

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Minimum 10 years’ experience
 • Good command of the English language

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Plant Manager
 • Engineering
 • Chemical

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Automotive industry for 10 years
 • strong English communications
 • Strong leadership and management skills

13-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in engineering
 • At least 10 years of production experience
 • Proficient in English communication

12-Sep-18

 

Applied