• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน

10-Aug-20

 

Applied
  • Bbackground in HR from manufacturing
  • Good command in English
  • Proactive working style.

08-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?