• ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตร์ / MBA / บริหารธุรกิจ
 • มีคะแนน TOEIC ระหว่าง 650 - 750 คะแนน ขึ้นไป
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด

2 hours ago

 

Applied
 • แนะนำการตั้ง Digital Media KPIs ให้กับลูกค้า
 • SEO, SEM, Ad Networks, Google Analytics
 • ย่านรัชดา-ลาดพร้าว

2 hours ago

 

Applied
 • At least 1 year of planning experience
 • MARCOM Planner and presentation skills
 • 35,000-50,000 Salary

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวอุตสาหการ
 • ประสบการณ์งานวางแผนการผลิตด้านอุตสาหกรรมเหล็ก 1 ปี
 • ปฏิบัติงานที่สาขามีนบุรี

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 2 years retail planning / supply chain
 • 0-2 years' working experience
 • SAP knowledge is a plus

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตร์
 • คะแนน Toeic ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการจัดอบรม

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านการให้บริการจัดเลี้ยง(Catering)
 • สามารถใช้ข้อมูลทางการเงิน,ตัวเลขในเชิงวิเคราะห์

8 hours ago

 

Applied
 • Planning, Material Planning
 • Production Planning
 • Scheduler

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการประมาณการ

8 hours ago

 

Applied
 • Good communication in English
 • analysis,planing,evaluating skill
 • experience in planner

8 hours ago

 

Applied
 • -
 • Experienced in Production planner
 • Good command of English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design and maintain the Detailed Project Schedule.
 • Establish and maintain Hour Distribution Plans.
 • Control access to Timesheets and manhour spending.

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต 1 ปีขึ้นไป
 • เงินโบนัส,เงินช่วยเหลืออื่นๆ,พนักงาน,ชุดฟอร์ม
 • มีใบขับขี่ทั่วไปประเภท 4

8 hours ago

 

Applied
 • Support Japanese Manager on production planning
 • Responsible for planning, scheduling and material
 • New Graduate is also welcome to apply!

8 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • create and develop the marketing plan
 • perform the following tasks to the highest standar
 • Ability to work on multiple projects simultaneousl

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิป.โท วิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงการ

15 hours ago

 

Applied
 • Statistic, Industrial Management
 • Planning
 • Excellent in Excel program

18 hours ago

 

Applied
 • Ads Manager
 • Cosmetic and Beauty Product
 • Salary: 30K-40K

18 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years experience as a digital marketing
 • Create and communicate marketing strategy
 • Consult through analysis, tools, expertise, trend

18 hours ago

 

Applied
 • Plan and Utilize Social Media for Thai Airways
 • Create Digital Content & Campaign to increse sales
 • Passionate in Thai Airways & Airline Industry

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ,
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-6 ปี
 • รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของงาน

18-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor, Any field, 4-6 yrs exp in material plan
 • Sound knowledge in logistics, supply chain system
 • Good communications in English&interpersonal skill

18-Dec-18

 

Applied
 • Salary 40K-60K (Negotiable)
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี วางแผนสินค้า งานขาย/สินค้าแฟชั่น
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร วางแผนกำไร

18-Dec-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years of experience in Project Planning
 • Engineering degree in any discipline
 • Strong in planning, organizing, analytical skills

18-Dec-18

 

Applied
 • 0-2 years of experience, interpersonal skills
 • initiative, planning & organizing skill, flexible
 • passionate, high energy, enthusiastic, team player

18-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationals Only
 • 3+ years experience
 • Able to start immediately will be an advantage

18-Dec-18

 

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะ Event marketing
 • ใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี

18-Dec-18

THB16k - 30k /month

Applied
 • Bachelor or higher in Engineering
 • +2 years experience in production planning
 • Good command of spoken and written English

18-Dec-18

 

Applied
 • 1-5 years of digital marketing related experiences
 • Passionate about Business, Design and Technology
 • This position is open for both Senior & Junior

18-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in SAP is a must
 • Good communication in English is required
 • 2-3 years’ experience in production planning

18-Dec-18

 

Applied
 • BBA
 • Good command in English
 • 5 working days, bonus, provident fund, group insur

18-Dec-18

 

Applied
 • Create communication strategy for Digital Ads
 • Able to think strategically & creatively
 • Eager to learn new things & research effectively

18-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Material Planning & Control, inventory monitoring
 • Settle materials quality, monitor supplier support

18-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
 • สามารถทำงานเป็นช่วงเวลาและวันหยุดได้
 • รักการบริการและมีความสามารถในการสื่อสาร

18-Dec-18

 

Applied
 • Develop strategic Communication for brand
 • Strategic Plan
 • Planning and Strategy

17-Dec-18

 

Applied
 • Passion in Sports and challenges
 • Experience in Supply Chain&Logistics in int'l comp
 • Speak English&Thai fluently, Internationaly mobile

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in Logistics Management
 • 2 - 3 years experience in material planning
 • Good command of English

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขา วิศวกรรมการผลิต
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการบริหารงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท:วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คะแนน Toeic อยู่ระหว่าง 650 - 750 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถดูภาพรวมระบบและเป็นที่ปรึกษากับธุรกิจได้

17-Dec-18

 

Applied
 • 3 -10 years of experience in supply chain
 • Sourcing / Buying / Planning / Inventory Logistic
 • Strong planning and MRP background

17-Dec-18

 

Applied
 • Have experience or knowledge in digital communicat
 • Experience in communicating with clients
 • Good experience with data analysis

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Create order plans for importing products
 • Bachelor or Master degree in related fields
 • At least 2 years of related work experience

17-Dec-18

 

Applied
 • experienced in production or planning area
 • Level of Knowledge Production Planning,Lean system
 • To lead, guide and supervise your team

17-Dec-18

 

Applied
 • Media planning
 • Digital Media
 • Digital marketing

17-Dec-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้งาน excel ได้ดี
 • ประสบการณ์ด้านสายงานขนส่ง 1 ปีชึ้นไป

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการวางแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ในการใช้ ระบบ SAP ในการวางแผนการผลิต

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Wedding Organizer
 • Events Organizer
 • Wedding Planner

17-Dec-18

 

Applied