• เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาแมคคาทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีปฎิภาณ ไหวพริบที่ดีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

10 hours ago

 

Applied
 • To work in long lasting history company
 • To work independently and fully utilize your skill
 • To work in Management level

22-Jan-18

 

Applied
 • At least 1 Year relevant experience in sales
 • Good service attitude and willing to share & learn
 • Good personality

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิปริญญาตรีจบใหม่
 • Creative / Producer คิด-เขียน มีความคิดสร้างสรรค์
 • ถนนพุทธมณฑลสาย3

21-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ
 • จัดการการขายออนไลน์ของบริษัท
 • จัดการสื่อออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • คิดค้นเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • ใช้ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการศึกษา

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนดี
 • มีสวัสดิการ
 • การเติบโต

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • รายได้ดี
 • มีค่าคอมมิชชั่น

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานขาย
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • มีค่าคอมมิชชั่น

19-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส, ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี มีความรู้ MS Office, Power Point
 • สมัครผ่านผ่านทาง "Apply Now"

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา Food Science
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเคมี, ชีววิทยา
 • สมัครผ่านผ่านทาง "Apply Now"

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 0 – 2 ปี ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สมัครผ่านผ่านทาง "Apply Now"

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารงานบุคคล , การจัดการ ฯลฯ
 • มีประสบการณ์งานบุคคล HRM, HRD, 1-3 ปี
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุก พร้อมใบขับขี่

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส, ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี หรือเกี่ยวข้อง
 • เคยมีประสบการณ์ด้านจัดหาทางเคมี
 • สมัครผ่านผ่านทาง "Apply Now"

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี วัสดุศาสตร์, บรรจุภัณฑ์,วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง 1 ปีขึ้นไป
 • สมัครผ่านผ่านทาง "Apply Now"

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • โอที

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, IIlustrator
 • ถนนพุทธมณฑลสาย3

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เขียนแบบเครื่องออกกำลังกาย
 • ถนนพุทธมณฑลสาย3

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนดี
 • มีสวัสดิการ
 • การเติบโต

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • การหนดนโยบายการบัญชี
 • วางแผน ควบคุม และตรวจสอบระบบงานบัญชี
 • วางแผนภาษี

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมงานขาย
 • ติดต่อลูกค้า รับเรื่องให้คำแนะนำสินค้าเบื้องต้นของ
 • จัดเก็บเอกสารการขายเข้าระบบ

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อลูกค้า ขายสินค้า ให้คำแนะนำสินค้าของบริษัทฯ
 • อบรมผลิตภัณฑ์ใหม่จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประทศ
 • เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมงานขาย

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

17-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

17-Jan-18

 

Applied
 • พนักงานทั่วไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • โรงงานที่พุทธมณฑล

09-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.