• ประกันสังคม
 • พักร้อนประจำปี
 • รักงานให้บริการ

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • 5+ Yrs both Web and E-commerce Environments
 • Good Command of English
 • Can Work on Saturdays

16-Oct-19

THB90k - 160k /month

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการหมู่บ้านหรือคอนโด
 • มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ
 • ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

16-Oct-19

 

Applied
 • e-commerce platform
 • operations
 • Marketing

14-Oct-19

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • IT manager
 • infrastructure
 • IT

11-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Native English speaker only.
 • A TEFL or TOEIC certificate would be desirable.
 • Preference gives to those with teaching experience

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • ดูแลพนักงานขายทั่วประเทศและทีมส่งเสริมการขาย
 • วางแผนและกำหนดนโยบายด้านช่องทางการจำหน่าย

05-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • General Accounting AP AR GL Cost control
 • strong knowledge accounting system
 • Willing to work hard , 5 -10 experiences

05-Oct-19

Salary negotiable

Applied