• ** ขับรถได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สมารถทำงานนอกสถานที่ได้

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปวส. หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบงานโลหะวิทยาและเคมี
 • ทำงานเป็นทีม

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3-6 หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านงานแพ็ค-บรรจุสินค้า
 • เคยทำงานในโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพสมบูรณ์

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 0-2 years of experience.
 • Good in English Communication.

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยฯ
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก

19-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 0-5 ปี
 • นักศึกษาจบใหม่ยินดีรับพิจารณา

18-Jun-18

THB25k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • Electrical Power
 • PLC Engineer
 • Minimum 4 years of experience

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการทีมงานการเงิน บรรยากาศเป็นกันเอง
 • ระบบงานแบบบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ทำงานที่สำนักงานใหญ่พระสมุทรเจดีย์ วันจันทร์-ศุกร์

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Electrical
 • Computer literacy
 • Good in English Communication

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 1-4 years of experience.
 • Good in English Communication.

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied