• วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความชำนาญในสายงาน
 • ซ่อมบอร์ดเครื่องจักร

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ และมีความรู้

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Engineer
 • Production
 • Industrial background

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ และมีความรู้

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความชำนาญในสายงาน
 • ซ่อมบอร์ดเครื่องจักร

19-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานสาย HRD, HROD และควรรู้งาน HRM
 • ถนัดคิด-วางแผน-ลงมือทำงานด้านพัฒนาพนักงานและองค์กร
 • สะดวกทำงานที่สำนักงานใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายน้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันเชื้อ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการสื่อสารที่ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

18-Sep-18

 

Applied