• การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้ PC ได้เป็นอย่างดี

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ระบบSAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ VB.NET , ASP.NET, SQL
 • สะดวกทำงานที่สำนักงานใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์

10-Dec-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • นำเสนอข้อมูล ประชาสัมพันธ์ วางแผนงานขาย

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ และมีความรู้

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความชำนาญในสายงาน
 • ซ่อมบอร์ดเครื่องจักร

06-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Programmer
 • IT Officer
 • Mobile App

05-Dec-18

 

Applied
 • Sales Support
 • Back Office
 • Administration

03-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Electrical
 • Offer numerous benefits & welfare
 • Power

03-Dec-18

Salary negotiable

Applied