• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท
 • มีประสบการณ์ทำงานในร้านยาอย่างน้อย 5 ปี
 • เภสัชศาสตร์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริ
 • มีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม

13 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy or higher level
 • Have some experiences in QC function
 • Have an experience in Pharmaceutical manufacturing

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชกร
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • TOEIC > 600 คะแนน

19-Jan-18

 

Applied
 • Minimum 0- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • 1 - 3 years relevant experience
 • New graduates are welcome to apply

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Able to travel
 • Good communication skill
 • Knowledge and Experience in pharmacy operations

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmaceutical
 • 5 years of experience in the pharmaceutical indust
 • Good communication in English, both speaking and

18-Jan-18

 

Applied
 • Minimum 0- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Pharmaceutical Science
 • 1-2 years working experience in regulatory affairs
 • Good understanding of the rules and regulations

17-Jan-18

 

Applied
 • อายุ 22-35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • จบ เภสัชกร

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • 1 - 3 years relevant experience
 • New graduates are welcome to apply

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักในงานบริการ บุคลิกภาพดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความอดทนเเละมีความรับผิดชอบ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

17-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกการผลิตเพื่อปล่อยผ่านยา
 • เงินเดือนตามตกลง

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิตและมีใบประกอบฯ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานตามตารางเวรได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

15-Jan-18

 

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Science
 • customer understanding
 • communication skills and pharmacy business acumen

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 2-5 years’ experience in a pharmaceutical
 • Knowledge of ISO 9001 requirements

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • ใช้ MS Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • อายุ 25-45 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy Science Major
 • Have an experience in Manufacturing
 • Have an experience in QA/ QMS/ GMP fields

15-Jan-18

 

Applied
 • Prachuap Khiri Khan
 • Pharmacist
 • hospital

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชกร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

12-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี

11-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.