• ไม่จำกัดอายุ
 • จบจากคณะเภสัชศาสตร์ ไม่จำกัดสถาบัน
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

6 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Male-Female / 22-40 years old
 • Bachelor's in Pharmacy / Have Pharmacist License
 • Shift work, Flexible time, Fresh graduated

6 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุ22-35ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

6 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years of experience in Regulatory Affairs
 • Degree in a Pharmacy, Pharmaceutical
 • A keen interest in vaccinology

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in Pharmacy according to Thai Law.
 • Holding valid Pharmacist Professional Certificate.
 • Fluent in English.

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor Master Degree in Pharmacy
 • Management System and local SOPs.
 • Good knowledge of cGMP/GLP

6 hours ago

 

Applied
 • เตรียมยาและบริหารยาเคมีบำบัด
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • มีประสบการณ์งานผสมยาเคมีบำบัด

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์วางแผน และการต่อรอง
 • มีความเชียวชาญในสายงาน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะการบริหารที่ดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ ชอบพูดคุย แนะนำลูกค้า

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เตรียมยาและบริหารยาเคมีบำบัด
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • มีประสบการณ์งานผสมยาเคมีบำบัด

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในระบบ GMP Plcs
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • ทดลอง ค้นคว้า เขียนสูตรตำรับยา

15 hours ago

 

Applied
 • Preparing medications by reviewing & interpreting
 • Bachelor's degree in Pharmaceutical
 • Minimum 1 year experience in a pharmacist role

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy is an advantage
 • Do process of the finished product license
 • Work alongside RA team and Sales & Marketing Team

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Pharmacy major
 • 5+ years experience in production field
 • Can work well under pressure & timeline

24-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านร้านขายยา
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล หรือร้านขายยาพิจารณาเ
 • สามารถทำงานล่วงเวลา หรืออยู่เวรตามที่หน่วยงานกำหนด

22-Sep-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตร์
 • ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำและกำหนดเอกสารฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

21-Sep-18

 

Applied
 • สวัสดิการและรายได้ดี
 • ความเติบโตก้าวหน้า และ Career path หลากหลาย
 • ในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด(มหาชน)(BDMS)

20-Sep-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Science,
 • 0-2 years in QA,QC
 • Good command in English (Reading, Written)

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Performance bonus
 • Provident fund
 • Five-day work week

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาตร์ เท่านั้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • นิสัยละเอียดรอบคอบ

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy.
 • Prepare and advise planners on BOM
 • Prepare work procedure and instruction

19-Sep-18

 

Applied
 • สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีทักษะในการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ยาให้ลูกค้า

18-Sep-18

 

Applied
 • Pharmaceutical,Quality ManagementPharmaceut
 • Quality Management/Food and pharmaceutical
 • Product quality,Quality Management System

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบเภสัชศาสตร์ ปสก. RA 5 ปี ทำงานสมุทรสาครได้
 • ภาษาอังกฤษดี
 • ต้องเคยทำบริษัทยาหรืออาหารเสริมด้าน RA โดยตรง

17-Sep-18

THB70k - 90k /month

Applied
 • Female/Male age 25-30 years
 • Bachelor Degree or Master Degree of Pharmacy
 • Have experienced 2-5 years in product registration

17-Sep-18

 

Applied
 • เตรียมยาและบริหารยาเคมีบำบัด
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • มีประสบการณ์งานผสมยาเคมีบำบัด

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

12-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy Science Major
 • Have an experience in Manufacturing
 • Have an experience in QA/ QMS/ GMP fields

10-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy or higher level
 • Have some experiences in QC function
 • Have an experience in Pharmaceutical manufacturing

10-Sep-18

 

Applied
 • เวลาเข้างานตามเวลาห้างเปิด
 • เวลาเลิกงานนับหลังจากเข้างานไป 9 ชั่วโมง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน เลือกวันหยุดได้

10-Sep-18

 

Applied