• ปวส.ช่างก่อสร้าง หรือปริญญาตรี สาขาวิศวโยธา
 • วิศวกรหน้างาน ควบคุม และวางแผนการทำงาน
 • มีบุคลิคภาพความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ประสานงานที่ดี

5 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส./ป.ตรี สาขาไฟ้ฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 4 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบดี

13-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในด้านงานบัญชี
 • สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาพิเศษ

13-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

13-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวสขึ้นไป
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้าน QC อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่

13-Sep-18

 

Applied
 • Cooperate with Project Management
 • Be a representative person from company
 • Following and tightening supplier PPAP

10-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Good in Production & Inprovment
 • Knowledge for TPS or LEAN.
 • Have experience in Automotive manufacturing.

10-Sep-18

Salary negotiable

Applied