• เพศชาย (เท่านั้น) อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้าน QA 1 ปี ขึ้นไป

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น
 • ผ่านการทดสอบ JPLT N2 ขึ้นไป

13-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
 • Support ระบบ ISO9001

12-Jan-18

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลต่างๆในระบบ
 • จัดเตรียมเอกสาร,จัดเก็บเอกสาร
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

11-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีใจรักงานบริการ

11-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.