• ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3-ม.6,ปวช,ปวส(บาริสต้า)
 • ดูแลยอดขายภายในร้าน ร้านกาแฟพันธ์ไทย
 • ชอบงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส

7 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, 28 -35 years old.
 • Bachelor Degree or higher in Law , MBA , HRM
 • Minimum 5 years of experience in a Human Resource

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 28 -33 years old.
 • Bachelor Degree in related.
 • Minimum5 years of experience in manufacturing.

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้าน QC อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่

07-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาปวสขึ้นไป
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

07-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในด้านงานบัญชี
 • สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาพิเศษ

07-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส./ป.ตรี สาขาไฟ้ฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 4 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบดี

07-Dec-18

 

Applied
 • จบวุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

07-Dec-18

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสาขา เกษตรศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ขับรถได้และมีใบขับขี่ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

07-Dec-18

 

Applied
 • ค่าล่วงเวลา
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่งพนักงาน

07-Dec-18

 

Applied
 • แปลการสื่อสารต่างๆระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น
 • แปลเอกสารต่างๆ
 • แปลกิจกรรมต่างๆของบริษัท

07-Dec-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ป.6 / ม. 3 / ม. 6 / ปวช. / ปวส. ทุกสาขา
 • มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • รับออร์เดอร์เครื่องดื่มจากลูกค้า

07-Dec-18

 

Applied
 • จบวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานคลังวัตถุดิบและอาหารสำเร็จรูป
 • ความขยัน อดทนต่องาน มีภาวะผู้นำ

07-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีเป็นอย่างดี
 • ผ่านงานบัญชีอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี

07-Dec-18

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ปิดงบการเงิน 2 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงินให้กับบริษัทฯ

07-Dec-18

 

Applied
 • ค่าล่วงเวลา
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่งพนักงาน

07-Dec-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

07-Dec-18

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส.สาขา จบช่างไฟฟ้า
 • กรณีมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์ใน Line

07-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถทำงานด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันภัยต่างๆ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

07-Dec-18

 

Applied
 • ค่าล่วงเวลา
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่งพนักงาน

07-Dec-18

 

Applied
 • ค่าล่วงเวลา
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่งพนักงาน

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ช่างไดนาโม

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี (ทุกสาขา)
 • มีความ ขยัน อดทน
 • ประสปการณ์ 0-5 ปี

06-Dec-18

 

Applied
 • Good in Production & Inprovment
 • Knowledge for TPS or LEAN.
 • Have experience in Automotive manufacturing.

05-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Industrial Engineer,Production
 • Minimum 2 years’ experience in APQP activity
 • Having good coordinating skill

04-Dec-18

 

Applied
 • Experience in Quality Management System
 • Having experience in Audit process
 • Co-ordinate for Management review as plan

04-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Mechanical, Industrial, Production
 • 2 years’ experience in automotive manufacturing
 • Can understand GD&T and read drawing

04-Dec-18

 

Applied
 • 1 – 3 years in Compensation, Welfare, Payroll
 • Bachelor’s Degree in Human Resource Management
 • Having good knowledge in HR functions

04-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี อุตสาหการ,วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงาน Production Engineer
 • ทำงานประจำ ที่โรงงาน

04-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี อุตสาหการ,วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงาน Production Engineer
 • ทำงานประจำ ที่โรงงาน

04-Dec-18

 

Applied