• เงินเดือน เดือนที่ 13
  • การปรับเงินเดือนประจำปี
  • สวัสดิการกู้ฉุกเฉิน รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ

1 hour ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?