• มีประสบการณ์ด้านงาน Payroll ขั้นต่ำ 1 ปี
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี

6 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, 25 - 32 years old.
 • Bachelor's degree or higher in HRM
 • 2-8 years’ experience in HR & Administration

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years working experience in HRM
 • Experiences in Payroll function
 • Payroll payments and tax Lao

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านเงินเดือน
 • ตรวจสอบและบันทึกเวลาการทำงาน (Time attendance)
 • บันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับคำนวณเงินเดือน

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Payroll, Social security, Provident Fund
 • P.N.D. 1 and P.N.D. 90/91
 • Employee Contract

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์งานด้านการคิดคำนวณอัตราค่าจ้าง เงินเดือน

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Female age 25-35 years old
 • Computer literate – good in MS Office

07-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.