• ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี,การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนระบบงานบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณา

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 8 years working experience in Operation Support
 • Experience in Warehouse & Distribution Center
 • Background from Automotive industry

15 mins ago

 

Applied
 • B.A. in Occupational Health and Safety
 • Exp. in HSE for Chemical industry
 • Good command of English

57 mins ago

 

Applied
 • GMP Pharmacy
 • QA system
 • GDP QMS

3 hours ago

 

Applied
 • Booking Supervisor
 • Reservation Supervisor
 • Reservation officer, Booking Center, Booking Agent

4 hours ago

THB13k - 20k /month (includes high commission)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bartender
 • flair bartender, high remuneration
 • secondary school, hospitality business

4 hours ago

THB13k - 20k /month (includes high commission)

Applied
 • Good command in English
 • Thai nationality only
 • Relevant experience at leat 1 year

4 hours ago

 

Applied
 • Minimum of 3 years relevant teaching experience
 • Thai nationality only
 • Teaching Qualification

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in computer or related
 • 2+ years of Business Analyst related technical exp
 • Experience in Insurance business is a plus

5 hours ago

 

Applied
 • Promptly answers the telephone inquiries
 • Diploma or higher level qualification
 • 3 - 5 year similar work experience preferred

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 1-2 years of accounting experience.
 • Excellent in interpersonal and communication skill

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for receiving,recording & distributing
 • Responsible for work schedules sand coordinates
 • BA/BS/Bachelor degree required or equivalent

9 hours ago

 

Applied
 • Thai or foreigner
 • Strong English communication skills.
 • Manage all Food and Beverage Outlet operations

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ability to read, write, and speak the English
 • 3-5 years experience
 • A minimum Diploma in hospitality.

9 hours ago

 

Applied
 • Prior experience in AS400 Program and RPG Program
 • Prior experience of Systems Analysis
 • Good command of English

15 hours ago

 

Applied
 • 3-5 yrs Experience in Quality & Project Management
 • Fluent in English, both Oral and Written
 • You love sports!

15 hours ago

 

Applied
 • บริการลูกค้าให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้าในร้าน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีม

15 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Restaurant management,Cost Control,Staffing
 • Hygiene/Food Safety,Restaurant Operations/Training
 • Marketing/Planning,Operations/Communications

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับเเละบริการลูกค้า
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์บัญชีเจ้าหนี้โรงแรม 3 ปี
 • มีบุคลิกที่ดี อ่อนน้อม สุภาพ

15 hours ago

 

Applied
 • Proven experience as IT director or similar role
 • Sound understanding of computer systems (hardware/
 • Excellent organizational and leadership skills

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในงานจัดซื้อ
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 1 ปี
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวได้ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีความคล่องตัว กระตือรือร้นในการทำงาน

15 hours ago

 

Applied
 • Experience from Retail or Wholesale Industry
 • Excellent warehouse & people management
 • Fluent in English communication

15 hours ago

 

Applied
 • Shipping Manager
 • Freight forwarder manager
 • Shipping Manager

15 hours ago

 

Applied
 • Quality Control Assistant Manager
 • QC Assistant Manager
 • Quality Control Assistant Manager

15 hours ago

 

Applied
 • เลขา
 • เลขาผู้บริหาร
 • เลขานุการ

15 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 hours ago

 

Applied
 • ขับรถจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความขยัน อดทน

15 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับป.6 ขึ้นไป
 • มีความขยันอดทน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

15 hours ago

 

Applied
 • E commerce
 • Revenue
 • E Business

15 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Coordinate internal resources and third parties
 • Ensure that all projects are delivered on-time
 • 3 – 5 years of proven Project Management /BA

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Establish and maintain relationship with Hotel
 • Bachelor degree in Business or related field
 • Minimum 3 years relevant experience in business

18-Dec-18

 

Applied
 • Automation PLC
 • Automotive packaging
 • Rayong Pluak Daeng

18-Dec-18

 

Applied
 • Willing to live and work in the Pattaya area
 • 2-3 years experience in design and construction
 • Bachelor’s Degree or higher in Architecture

18-Dec-18

 

Applied