• ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความอดทน รับแรงกดดันได้ดี

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี Logistic ,การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยว
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ควบคุมดูแลรถส่งของ จัดตารางการส่งของ

36 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Electrical/Electronic/Mechanical
 • 5 years of working experience in SMT

36 mins ago

 

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-5 years experience in auditing

36 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female, age 35-45 years old
 • Bachelor's degree in IT, Computer Science
 • 10 years IT Development system, 5 years Project

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Identify and develop key customers
 • sales and marketing experience automotive
 • improve sales forecast

36 mins ago

 

Applied
 • Regional Roles (AP Region)
 • Machinery Electrical, Mechatronics, Automation
 • Electrical; Hardware, PLC, HMI, Servo Control

36 mins ago

 

Applied
 • 3 Years Experience as IT in Manufacturing Site
 • Programming Experience
 • Well-Known about the Network

36 mins ago

 

Applied
 • Junior Staff/Staff of Safety&DP
 • AP Regional Role
 • TOEIC Score at least 550

36 mins ago

 

Applied
 • Junior Staff /Staff Engineering
 • Welcome Fresh Gratuated
 • TOEIC Score at least 650

36 mins ago

 

Applied
 • Male ,age 22-30 years old
 • degree in Electronics/Electrical/Mechanical
 • 0- 5 years up experience in electronic

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีใจรักในการบริการ

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส-ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำใบ PO สั่งซื้อสินค้าได้

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of working experience in maintenance field
 • Electrical, Electronics or Mechatronics Knowledge
 • Good English

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • 5 – 10 years experience
 • Expert of Microsoft Excel, PowerPoint

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor or Master’s degree in Science
 • Minimum 2-3 years of work Experience
 • Fluent in English

6 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ติดต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน
 • จบปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ติดต่อสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age not over 38 years old.
 • 5 years in brand/product management
 • Good command of English & Computer.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Admin, Marketing
 • Experience in CVS channel
 • Excellent selling and negotiation skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing
 • At leas 3 years experience in FMCG
 • Marketing

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing
 • 1 years experience in Trade or Marketing
 • Good command of English

6 hours ago

 

Applied
 • Experience in Makro or Tops
 • Excellent selling and negotiation skills
 • Own transportation

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Graphic Design
 • 3 years experience
 • Fair command of English

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านธุรการประสานงาน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

6 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้าได้ ซื่อสัตย์ มีใจบริการ
 • ทำใบเสนอราคา เช็คสต็อกสินค้า
 • รู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • มีความรู้ ความสามารถในงานด้านพัฒนาธุรกิจ
 • สามารถสื่อสาร สั่งงาน ควบคุมงาน และประเมินผล

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

6 hours ago

 

Applied
 • รับชำระค่าสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้
 • สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทได้ดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT analysis, design and implementation
 • Oracle EBS R12
 • Must be fluent in English

6 hours ago

 

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • โบนัสประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความขยัน กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีรถยนต์พร้อมใบขับขี่
 • มีความขยัน กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineer fields.
 • Have experience in dealer service operations.
 • English communication skill.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Environmental
 • Health
 • Safety

6 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน
 • มีประสบการณ์ HRM&HRD
 • มีใจรักงานบริการ

6 hours ago

 

Applied
 • Bonus 5 mths., Med Ins., Pvd F., Language,Meal,etc
 • Cutting Edge Electronic Components Manufacturing
 • Exp. in Purchasing / PP / PC

6 hours ago

 

Applied
 • Warehouse
 • Logistics
 • WMS, Stock inventory

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี(ทุกสาขา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีทักษะการสื่อสาร สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

6 hours ago

 

Applied
 • จดบันทึก เวลามีประชุม นัดเวลากับบุคคลภายนอก
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี -ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์มาก่อน 1 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • ลงโปรแกรม Microsoft office ได้
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • วางระบบสาย LAN ได้พื้นฐาน

6 hours ago

 

Applied
 • รับสายลูกค้าทางโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • มีประสบการณ์ขายสินค้า พิจารณากรณีพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแลการจัดงาน การออกบูลสินค้า
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

6 hours ago

 

Applied
 • ออกติดต่อหนี้ลูกค้า จัดทำเอกสารหน้าสัญญาเช่าซือ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ / ยกของหนักได้

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ / ยกของหนักได้

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ / ยกของหนักได้

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.