• มีทัศนะคติที่ดีต่องานและผู้ร่วมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานนอกเวลา

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ
 • บันทึกและสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำสรุปเงินสดย่อย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี
 • สามารถทำงานตามโครงสร้างของบริษัทฯได้
 • มีใจรักการขายและงานบริการ

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี สาขาการอิเล็กทรอนิก
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • หากเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีบ้าง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • จบการศึกษาระดับปวส. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ห
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • หากเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีบ้าง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer Service Officer, Domestic Customer
 • American Standard Brand
 • Pursue Growth and Team Player

8 hours ago

 

Applied
 • Costing
 • Business Control
 • Financial & Accounting

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาสายงานช่าง
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Inventory
 • มีความสนใจงานด้านการจัดการสินค้าคงคลัง

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Executive business development
 • Develop new customer
 • Able to speak English and Chinese

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรมหรืออื่นๆ
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 • มีความสนใจด้านงานขาย

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor Degree in Electrical Engineering
 • Good command in English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing Engineer
 • Supplier Sourcing
 • New Graduate

10 hours ago

 

Applied
 • Male / Female age 28-35 y, Industrial Product
 • 3-5 y exp in Sales & Marketing, Market Research
 • Good command of English with business level

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรมฯ
 • จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีใจรักงานขายและบริการ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • At least 5 years experience in Logistic mangement
 • American Standard Brand

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานในวันจันทร์-ศุกร์ได้

19 hours ago

 

Applied
 • Data Analysis
 • Improve system
 • Data Collect

19 hours ago

 

Applied
 • ธุรการ
 • จัดซื้อ
 • เอกสาร

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Mechanical
 • 2 - 7 years’ experience
 • Good command of spoken and written English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง - เพศชาย
 • การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

19 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • จัดหาข้อมูล ดำเนินการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท
 • รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
 • นำส่งข้อมูลและรายงานในระบบSetPortalของตลาหลักทรัพย

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
 • รวมรวบข้อมูลสถานการณ์ตลาด
 • นำเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Statistical Analysis
 • Electronic/Electrical
 • Minitab, JMP, Tableau

19 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • พื้นที่การทำงาน : ภาคตะวันออกทั้งหมด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม มีทักษะการขาย

19 hours ago

 

Applied
 • Bonus Guarantee at 2 Months per Year
 • 5 Working Day / Week. 08:00 - 17:00
 • Medical Welfare Allowance for employee (Unlimited)

18-Sep-18

 

Applied
 • มีรถยนต์ส่วนตัว+ใบขับขี่
 • สามารถเดินทางได้
 • ประสบการณ์ด้านการจัดเรียงสินค้า

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in HR
 • 3 years experience in recruitment
 • Good command of English

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Have presentation skill & basic import knowledge
 • Have knowledge of CMM,Surface or Roundness measure
 • At least 5 years’ exp. in sales machine tools only

18-Sep-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical, Electrical
 • 0-5 year experience in air-conditioned firm
 • Manage the compensation parts for customers

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Chinese Market
 • Excellent selling and negotiation skills
 • Mandarin Chinese

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in business
 • 2 or more years of experience
 • A wide degree of creativity and latitude

18-Sep-18

 

Applied
 • วางแผนและบริหารจัดการพร้อมประเมินผลการเข้าพบลูกค้า
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • สร้างและพัฒนายอดขาย

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม,วิทยาสาตร์,การอาหาร
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมผลิตเนื้อสัตว์ (สัตว์ปีก)

18-Sep-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชี การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่
 • ประสบการณ์ การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

18-Sep-18

 

Applied
 • อายุ 27-35 ปี
 • พื้นที่การทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

18-Sep-18

 

Applied
 • ติดต่อกับทางร้าน Modern Trade ทั่วประเทศ
 • อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • ประสบการณ์ติดต่อกลุ่ม Modern Trade พิจารณาพิเศษ

18-Sep-18

 

Applied
 • Commercial Graduate
 • Location : Bangkok Office
 • Women are encouraged to apply for this vacancy

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment experience
 • Visa and Work permit experience
 • Manufacturing Enviornment

18-Sep-18

 

Applied
 • Accountable for Thailand and Overseas operations
 • Corporate strategy, cost saving, supply chain Mgt.
 • Location is 30 mins from International Airport

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • contract 6 months
 • Location :Maptaphut Factory, Rayong
 • Women are encouraged to apply for this vacancy

18-Sep-18

 

Applied
 • Knowledge of General affairs
 • - Employee welfare,Employee relations
 • Diligence Allowance , Transport , Uniform , Bonus

18-Sep-18

 

Applied
 • Degree in Computer Science ,Computer Engineer
 • 1 years' experience in programming and website
 • Fresh graduate are also welcome

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in any field
 • Translation of documents and correspondences
 • Perform other related duties as required

18-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชี การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่
 • ประสบการณ์ การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

18-Sep-18

 

Applied
 • มีใบขับขี่ตามกฏหมาย
 • ตรงต่อเวลา
 • มีความอดทน

18-Sep-18

 

Applied