• มีประสบการณ์ด้านขนมไทย อย่างน้อย 5 ปี พิจารณาพิเศษ
  • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ประยุกต์เมนูขนมไทย
  • มีความรู้ความเข้าใจระบบงานครัวด้านขนมไทยดีเยี่ยม

22-Jun-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • pastry chef
  • bakery chef
  • sous chef

21-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?