• เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อประชาสัมพันธ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
 • โบนัสพิเศษต่างๆ (รายเดือน/รายไตรมาส)

56 mins ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • excellent team
 • high salary
 • bright vision

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้องมีใบรับรองสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
 • ล่ามผู้บริหารญี่ปุ่น
 • สื่อสารประสานงานระหว่างหน่วยงานคนไทย-ญี่ปุ่น

5 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Students (Internship)
 • Part-time/Full-time/Freelance
 • Foreigners are welcomed

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Manage digital and SEO campaigns
 • Develop original strategies and creative concepts
 • Working knowledge of Google Analytics, GTM

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan the lessons
 • Teach as assigned
 • Specialized the subjects taught; Degree educated

7 hours ago

THB320 - 564 /hour

Applied
 • Exp processing & Packaging MC for cosmetic & Phama
 • Good technical background in products
 • 5yrs Exp in management / 10yrs in selling products

7 hours ago

 

Applied
 • Performance Management
 • HRD
 • Individual Development Plan

13 hours ago

 

Applied
 • Have experience with IT support tasks
 • Can be intern for at least 4 months
 • Repairing equipment and replacing parts.

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related field.
 • Assist to Income preparing Output VAT
 • Preparing Output Tax Invoice

13 hours ago

 

Applied
 • Confirm appointment to candidate by e-mail.
 • Support filing and organize employee document
 • Organize Staff birth card and voucher

13 hours ago

 

Applied
 • Studying in Business Administration
 • Good command of English
 • Creative and strong problem-solving skills.

13 hours ago

 

Applied
 • Maintains the cleanliness & neatness of the hotels
 • Polite and helpful manner when dealing with guest
 • Excellent English communication skill

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Architecture is required
 • Develop architectural framing designs.
 • Learn about estimate cost for construction.

13 hours ago

 

Applied
 • Performs multi-duties including reservation
 • Assists in preregistration and blocking of rooms
 • Print and close the shift on PMS/ POS

13 hours ago

 

Applied
 • CNC ENGINEER FOR MILLING AND GRINDING MACHINES
 • CNC PROGRAMMER FOR MILLING AND GRINDING MACHINES
 • CNC TECHNICIAN FOR MILLING AND GRINDING MACHINES

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Criteria for Sales & Marketing in hotel business
 • Studying in Marketing or related field.
 • Marketing tools such as flyer, e banner, magazine

13 hours ago

 

Applied
 • Prepare guest Registration card
 • check special request via email and booking
 • Punctuality and team work with creativity.

13 hours ago

 

Applied
 • Prepare guest Registration card
 • check special request via email and booking
 • Punctuality and team work with creativity.

13 hours ago

 

Applied
 • Prepare guest Registration card
 • check special request via email and booking
 • Punctuality and team work with creativity.

13 hours ago

 

Applied
 • Prepare guest Registration card
 • check special request via email and booking
 • Punctuality and team work with creativity.

13 hours ago

 

Applied
 • Performs multi-duties including reservation
 • Assists in preregistration and blocking of rooms
 • Print and close the shift on PMS/ POS

13 hours ago

 

Applied
 • Performs multi-duties including reservation
 • Assists in preregistration and blocking of rooms
 • Print and close the shift on PMS/ POS

13 hours ago

 

Applied
 • Status in university 3rd and 4th Year student
 • Punctuality and team work with creativity.
 • Study in majoring of Culinary, Tourism

13 hours ago

 

Applied
 • Status in university 3rd and 4th Year student
 • Punctuality and team work with creativity.
 • Study in majoring of Culinary, Tourism

13 hours ago

 

Applied
 • Status in university 3rd and 4th Year student
 • Punctuality and team work with creativity.
 • Study in majoring of Culinary, Tourism

13 hours ago

 

Applied
 • Status in university 3rd and 4th Year student
 • Punctuality and team work with creativity.
 • Study in majoring of Culinary, Tourism

13 hours ago

 

Applied
 • Sale coordinator
 • Admin
 • Sale support

13 hours ago

 

Applied
 • degree
 • minimum 1 year
 • writing skill Thai and English lang,Portfolio

13 hours ago

 

Applied
 • degree
 • 3-5 years
 • Agile methodology, Software Development, Banking

13 hours ago

 

Applied
 • Obtain medical report of assistance cases
 • Nursing degree
 • Experience a various range of medical specialties

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Must be able to work as a shift rotation
 • Welcome new graduated
 • 1-2 year experiences in Customer Services

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Still studying under bachelor degree or higher
 • Proactive, good personality, service mind
 • Having 3rd language

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ความสามารถทางบัญชีในเรื่องมาตรฐานบัญชี
 • สามารถทำงานภายไต้ภาวะความกดดันได้

13 hours ago

 

Applied
 • 0-1 year experience in similar position
 • Able to work independently
 • Able to spoken and written English

13 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied