• เพศชาย อายุ 21-26 ปี
 • จบ ปวส. สาขาปิโตรเคมี, เครื่องมือวัด, ไฟฟ้า
 • Petrochemical, Instrument, Electrical, Mechanical

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • More than 3 years’ experience
 • High school and/or vocational school
 • Eastern Seaboard Industrial Estate in Rayong

12-Aug-20

 

Applied
 • ปวส.ทุกสาขา
 • คลังสินค้า, warehouse, packing
 • งานกะ, ประจำโรงงานนิคมฯเอเซีย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

11-Aug-20

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. สาขาเคมีปฎิบัติการ, เคมีอุตสาหกรรม
 • มีทักษะด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 0 - 3 ปี

11-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?