• จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ
 • ควบคุมระบบการทำงานให้ได้มาตรฐานของยาซากิ
 • มีความเข้าใจและความสามารถในการจัดทำ Flow Chart

16-Oct-19

 

Applied
 • Salary negotiation
 • New graduate are welcome
 • Fluent in English

15-Oct-19

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Verify the hire purchasing's application
 • Check car's model, price, and accessory decoration
 • Analysis the credit bureau from customers

14-Oct-19

 

Applied
 • Analyzing data in Inbound Logistics System
 • Provide sofeware and Maintenance system
 • Bachelor Degree in Information System Management

11-Oct-19

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ
 • ควบคุมระบบการทำงานให้ได้มาตรฐานของยาซากิ
 • มีความเข้าใจและความสามารถในการจัดทำ Flow Chart

10-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?